Biznis tkivo našeg vijeka u našim životnim aktivnostima

Biznis tkivo našeg vijeka u našim životnim aktivnostima

Moždano tkivo je zahvaćeno obimnim involutivnim pro- cesima. Procesima korisnim za biznis tkivo. Moždane nervne ćelije su jako poremećene u svojoj aktivnosti, što ima za posledicu veliku pro- menu u oblasti koncentracije, pažnje. Pamćenja, inteligencije. Takve osobe nemaju samokritike, skora- šnje događaje ne pamte. Uspomene iz bliske prošlosti ne mogu nikako da reprodukuju, a događaje iz mla- dosti sasvim dobro iznose. Osobe sa senilnom demencijom pokazuju potpuni mentalni slom i takve osobe prestaju da budu socijalna bića. 

Posmatranjem velikog broja starih osoba došlo se do zaključka. Da se sve stare osobe ne menjaju podjednako u psihičkom pogledu. Postoji čitav niz faktora koji mogu da deluju pozitivno ili negativno na psihu starih osoba. Konstitucija predstavlja važan činilac. Otpomost organizma prema dejstvu raznih oboljenja, uredan život od mladosti do starosti, pra- vilna ishrana, izbegavanje uživanja alkohola i du- vana, izlaganje tela dejstvu sunca, vazduha i vode, održavanje u toku celog života, od mladosti do sta- rosti, organizma u stalnoj intelektualnoj aktivnosti pod povoljnim socijalnim i ekonomskim uslovima obezbediće velikom broju mladih Ijudi i žena da starost dočekaju u potpunoj intelektualnoj i psi- hičkoj aktivnosti. Takve osobe će moći da s puno optimizma prožive svoju starost. 

Biznis tkivo života

U toku svoga veka čovečiji život prolazi kroz nekoliko poznatih stadijuma, kao što su detinjstvo, pubertet, zrelo doba i najzad starost ili senijum. Završetkom zrelog doba čovečijeg života nastaje kli- makterijum, period kada se javlja postepeno gašenje seksualne aktivnosti kod čoveka i žene. Kod žena posle 45. godine prestaje generativna funkcija ova- rija (jajnika), što ima za posledicu poremećaj i pre-  

stanak menzesa. Žene zapažaju da njihove menstru- acije postaju nepravilne, ponekad suviše obilne, drugi put sasvim smanjene. Vremenom one se sve više proređuju, tako da posle nekoliko meseci men- zesi sasvim nestaju. To najčešće biva oko 47—48. godine. U klimakterijumu, naročito kod žena, dolazi do poremećenog rada raznih endokrinih žlezda, kao što je hipofiza, tireoidna žlezda, nadbubrežna žlezda, pankreas i polne žlezde; nastaje potpuna nepravil- nost, doduše prolazna, u lučenju hormona, zbog čega kod mnogih žena dolazi do čitavog niza poremećaja u klimakterijumu. 

Hormoni hipofize i lučenja

Izvesni hormoni hipofize se luče u povećanoj količini u krvi, što ima za posledicu povećanje aktiv- nosti štitaste žlezđe i nadbubrežne žlezde, a smanjenu aktivnost pankreasa i gašenje funkcija polnih žlezda. Zbog ovih složenih procesa dolazi do odgovarajućih promena u organizmu. Takve osobe ženskoga pola obično postaju gojazne, sjajnih očiju, lako se znoje, uzbuđuju i nerviraju; slabo spavaju, često se žale na osećaj gušenja, lupanja srca kao i bolova u predelu srca. Povremeno ove osobe dobijaju tzv. »valove toplote«, s osećanjem pritiska i navale krvi u mozak; potom se lako preznoje i osećaju hladnoću. Nisu retki osećaji trnjenja prstiju ruku i hlađenja nogu.  Biznis tkivo je zahtijevna stvar.

Zbog smanjene aktivnosti pankreasa i nedosta- tka insulina u krvi i tkivima u klimakterijumu često dolazi do pojave šećeme bolesti, s pojavom šećera u mokraći i jakim povišenjem šećera u krvi. 

Ove klimakteričke tegobe su često prolaznog ka- raktera i kada se sasvim ugasi aktivnost jajnika, do- lazi do postepene ravnoteže u radu ostalih žlezda s unutrašnjim lučenjem. Klimakterijum postepeno prelazi u senijum, tj. u period starosti. Gašenjem ak- tivnosti jajnika kod žena sve više preovlađuju znaci karakteristični za starost. Kosti karlice, nogu i kičme počinju da se postepeno krive usled osteoporozegubitka kalcijuma i zbog toga te osobe počinju, ukoliko godine prolaze, da se sve više žale na uporne bolove u kostima nogu, karlice i kičme, naročito pri kretanju. Takve osobe postaju pogurene, hod im je otežan, a noge krive

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *