Ishrana naučnika u poodmaklim godinama zanimanja

Ishrana naučnika u poodmaklim godinama zanimanja

Prema zapažanjima Lehmanna, vidi se da inte- lektualna aktivnost varira s godinama. Izvesne osobe već posle 65. i 70. godine počinju da gube sposobnost zapažanja i primanja utisaka iz spoljašnje sredine. Takve osobe sve teže i lošije upražnjavaju svoje đo- tadašnje zanimanje. S druge strane, vidimo sasvim stare osobe koje su u intelektualnom pogledu vrlo veže i sposobne da i pored poodmaklih godina sa- svim uspešno obavljaju svoju intelektualnu aktiv- nost ishrane naučnika To je obično slučaj kod naučnika, muzičara, filozofa, književnika i kod svih onih profesija gde je potreban konstantan intelektualni i fizički rad iz godine u godinu. Kod tih osoba postoji intenzivna intelektualna aktivnost, koja sprečava smanjenje funkcija moždanih ćelija i nastajanje atrofije mož- danog tkiva.  Pogotovo ishrana naučnika.

Postoje razni testovi koji nam daju stanje o inte- lektualnoj aktivnosti kod starih osoba. Statistike, kako naše tako i inostrane, pokazuju da obično posle 70. godine kod čoveka počinje da opada intelektu- aJna aktivnost. Psihička i mentalna aktivnost se tokom godina brže ili sporije smanjuju. Tako isto se zapaža da kod starih osoba dolazi do naglog opa- danja sposobnosti učenja i pamćenja. Međutim, zapa- ženo je da visoko intelektualne profesije, kao što su naučnici, književnici i drugi intelektualni radnici, često do kraja života sačuvaju sposobnost za inte- lektualni rad i za primanje i preradu novih utisaka. 

Ishrana naučnika za intelektualni rad

Prema radovima Lehmanna, optimalna intelek- tualna aktivnost je različita za različita životna doba kod raznih profesija..I ishrana naučnika. Najveća aktivnost stvaranja kod hemičara je period oko 41. godine, fizičara oko 44. godine; pesnici najviše Stvaraju, kao i pisci, oko 44. godine. Vojni šefovi su najaktivniji oko 47. godine, kompozitori su najproduktivniji oko 48. godine. Pe- riod oko 52. godine predstavlja zlatno doba intelek- tualne aktivnosti za lekare, hirurge, državnike. Svoja najveća dostignuća filozofi su postizali oko 54. go- dine. Matematičari i humoristi su najaktivniji oko 57. godine, a pravnici su najproduktivniji oko 58. godine. 

Intelektualni radnik može do kraja života da održava svoju punu intelektualnu aktivnost ako stalno održava i proširuje kulturnu delatnost.Primjer za kulturnu djelatnost je ishrana naučnika

Mnogi autori dele starost na tri stadijuma: kli- makterijum, involucija i senijum. Klimakterijum počinje s gašenjem seksualne aktivnosti posle 45. godine. On je oštrije, reljefnije izražen i brže nastaje kod žena, s mnogo više fizičkih i psihičkih tegoba nego kod muškaraca. 

Involucija, kao drugi stadijum starosti, odlikuje se smanjenim prometom materija. Postoji smanjena sposobnost regeneracije tkiva i izlečenja povreda. U ovom postklimakteričkom periodu dolazi često do duševne depresije, apatije, osećanja usamljenosti, koje u težim i ređim slučajevima mogu dovesti do manijakalnih stanja ili do depresivne psihoze. 

Senijum starosti stadijuma

Senijum je treći stadijum starosti. U ovom peri- odu dolazi do slabljenja pamćenja, popuštanja inte- lektualne aktivnosti. Javlja se nesposobnost prilago- đavanja na nove životne uslove. Postoji nedostatak samoinicijative. Međutim, stečeno životno iskustvo i znanje tokom starenja se neznatno menjaju. Iz toga razloga trezveno razmišljanje nije ometano raznim afektima, kao što je to slučaj u mladosti. Otuda su stare osobe često staloženije, mirnije i dosta se dobro snalaze u kritičnim momentima i sposobne su da u takvim momentima donose ispravne odluke. 

Kraepelin razlikuje kod starijih osoba senijum i senilnu demenciju. Senijum predstavlja jedan od glavnih perioda starenja, koji karakteriše telesni i duševni umor, kao i telesna i duševna nespret- nost, ukočenost. U senijumu postoji usporeniji tok misli, asooijacija, smanjenje inicijative i dosetlji- vosti. Osobe u senijumu ne menjaju lako svoje ranije stečene navike. Cesto su mrzovoljne, nepoverljive i ponekad su tvrdoglave, cepidlače itd. 

Senilna demencija je stanje koje često ne zavisi od godina života. U ovom stanju postoje izrazite arte- riosklerotičke promene krvnih sudova mozga. Može.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *