Kako ubrzati svoju snagu i spretnost u jahanju?

Vođenja on uvežbava brzinu, snagu i spretnost kod tračeva estrade. I pokreta, odlučnost i brzo snalaženje. On u sebi sadrzi biciklizmu se može angažovati mišićna snaga po volji tako da je ovaj sport podesan za širi krug osoba ob? 1 pola i raznih doba uzrasta. Biciklizam aktivira disa- <nje i krvotok, a uvežbava automatizam pokreta. LJ takmičenjima biciklizam može biti vrlo naporan :1 dovesti do zamora i premorenosti. Stav pri vožnji hs^ože da deformiše kičmeni stub i prouzrokuje pogrb- Ijepost. Zene ne treba da ga praktikuju za vreme menstruacije i trudnoće. Bolje su kraće staze (do 18 km) brze vožnje nego 4—5 sati biciklizma sporije vožnje. Biciklizam je u praksi individualan sport i zavisi ne samo od doba uzrasta bicikliste već i od njegove uvežbanosti.

  1. Jahanje se sve manje praktikuje usled ote- žanih uslova za ostvarenje toga sporta. Kao sport zadovoljstva i higijene podesan je za oba pola, samo ga treba stalno uvežbavati: biti u formi. Nije pode- san za trudnice i žene u menstruaciji.
  2. Igranje dolazi u obzir samo kroz narodna kola, koja usavršavaju telesni razvoj, gipkost i rit- mičnost pokreta. Igranje može da izazove nervnu na- petost i zamorenost.
  3. Vaterpolo zahteva od učesnika da su ne samo dobri plivači već i da su krupni, snažni, dobro uhra- njeni i zdravi. Sve što važi za plivanje važi i za va- terpolo. Najbolje doba za ovaj sport je između 25 i 30 gođina. To je kolektivni sport i zahteva čvrstu disciplinu, volju i solidarnost igrača.
  4. Nogomet je preporučljiv kao takmičarski sport osobama od 18 do 28 godina. To je potpun ko- lektivni sport, razvija sve mišiće, spretnost i brzinu,
  5. Tenis je najpodesniji za doba od 18 do 23 godina. On razvija brzinu, preciznost, okretnost i gip- kost tela, dok mišićnu snagu ne koristi do njenih mogućnosti. Tenis je sport podesan za oba pola i širi broj osoba raznih uzrasta. On nije preporučljiv za osobe sa proširenim venama. Može da se podešava prema stanju srca i pluća. Pri takmičenju on prouzro- kuje više nervnu nego fizičku zamorenost.

Bacanje raznih težih ili lakših oruđa (kame- na, kugle, diska itd.) preporučljivo je osobama od 24 do 40 godina. Ono zahteva razvijenost odgovara- jućih mišića, snagu, brzinu, gipkost, koordinaciju pokreta i solidnost zglobova. Ovaj sport nije za bole- sne zglobove, slabe mišiće i osobe sklone kilavosti.

Život i rad se održavaju urednim uzimanjem hrane i pića; glad i žeđ su spontani izrazi tih potreba. Covek ne može neposredno da koristi većinu prirod- nih namirnica takve kakve su, već mora da ih pret- hodno obradi i prigotovi da bi postale upotrebljive: svarljive i iskoristljive. Hrana uneta u organizam trpi dalje promene i razlaganja, počev od usne duplje pa do kraja debelog creva, da bi je organizam što više i što bolje iskoristio. Pribor za varenje se sastoji od nekoliko organa i mnogobrojnih žlezda za lučenje sokova za varenje. Ovi organi se nadovezuju u obliku jedne šuplje cevi nejednakih dimenzija kroz koju prolazi hrana i u kojoj se obavlja varenje. Pribor za varenje počinje sa usnom dupljom, u kojoj su smešteni zubi, jezik i pljuvačne žlezde. Varenje skrobnih sastojaka počinje još u ustima; otuda te namirnice treba duže žvakati i zađržavati u ustima; hleb, a ne meso, vari se u ustima. Želudac je najširi deo pribora za varenje. Ima oblik džepa sa ulaznim i izlaznim otvorima, koji se sami po potrebi otvaraju i zatvaraju. On je sme- šten u trbušnoj duplji, odmah ispod prečage, više udesno. Njegov kapacitet je oko 1,2 litra. Želudac je mišićav organ, obložen sluznicom, u kojoj je smešteno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *