Koliko dugo se klica može održati?

Kužne i druge klice koje se ođržavaj’u u vazduhu blagodareći česticama prašine zagađuju vazduh, a preko ovoga i organe za disanje. Kapljice iz nosa, usta i grla mogu se pri govoru i kašlju i kijanju izbaci- vati do 3 metra daljine i održati se u vazđuhu 10—20 minuta. Citav niz zaraznih bolesti, kapljičnih zaraza direktno se prenosi kapljicama iz usta, nosa i grla 54

obolelih ili kliconoša na zdrave. One prouzrokuju nagle i masovne epidemije gripa, velikog kašlja, an- gine, šarlaha, tuberkuloze i ostalih eruptivnih groz- nica (boginja). Otuda se ove bolesti vrlo brzo šire u velikim gradovima sa zajedničkim prevoznim sred- stvima, mnogobrojnim kafanama, bioskopima, pozo- rištima i drugim masovnim skupovima.

Da bolje dišemo i duže živimo treba:

— Disati kroz nos, a ne kroz usta.

— Nos mora biti propustljiv za vazduh; zato treba odstraniti iz nosa sve moguće urođene ili ste- čene smetnje slobodnom strujanju vazduha pri di- sanju.

— Treba disati grudnim košem, a ne trbuhom.

— Disati što dublje, punim plućima i koristiti maksimum plućnog kapaciteta.

— Pravilno i neometano đisanje je osnovni uslov za zdravlje, snagu, nervnu ravnotežu, za telesni i du- hovni razvoj, naročito kod osoba u rastenju i razvoju.

— Praktikovati svako jutro gimnastiku disanja na čistom vazduhu ili kraj otvorenog prozora: dubo- ko i snažno disati desetak minuta sa ritmičnim diza- njem i širenjem ruku.

— Spavati kraj otvorenog prozora, kada je gođ to vremenski moguće.

— Izbegavati odeću koja sputava nadimanje grudnog koša i pravilno disanje.

— Provoditi što više vremena na slobodnom i čistom vazduhu; za to koristiti sve vrste odmora: dnevne, nedeljne i godišnje.

— Pevanje na čistom vazduhu, u slobodnoj pri- rodi i zelenilu blagotvomo deluje na zdravlje i dobro raspoloženje a zdravo je za grlo i glasnice.

— Izbegavati duže boravke u zatvorenim i ne- provetrenim prostorijama.

— Pri razgovoru izbegavati da vaše kapljice iz usta, nosa ili grla padaju na lice sagovornika i obrnu- to: da njegove ne doleću do vašeg lica.

— Pri vlažnom i hladnom vazduhu treba se top- lije oblačiti, više kretati i disati kroz nos.

\ — Prostorije u kojima boravimo moraju biti provetravane i provetrene.

— Cišćenje radniTb prostorija ..treba obavljati najmanje 2 sata pre rada, a hajbolje odmah posle rađa, kada je god to moguće. Prašina u prostorijama se Čisti ili kujSl vlažnom krpom najmanje 1 sat posle čišćenja prostorija.

Pri ‘čišćenju radhih ‘^prostorija izbegavati metlu, više koristjti četku, vlažnu krpu ili najbolje usisivacS.mehaničkVjli električni. \

— Pri provetravanju za vreme rada ne sme se stvarati promaja. ‘

— Na izvesnim radnin^ mestima gde se prašina ne može da otkloriiri gde ona\ čini sastavni deo radnog procesa, treba nosi\zaštitna\sredstva: maske sa od- govarajućim filtrom. \ V

— Protiv otrovpih* gasova u vazduhu treba pre- duzimati odgovarajuće zaštitne mere za njihovo ot- klanjanje ili sprečavanje njihovog štetnog delovanja.

— Posebne zaštitne mere treba preduzimati u rudnicima gde se javljaju otrovni gasovi.

HIGIJENA SRCA, KRVNIH SUDOVA I KRVOTOKA

Šta je krvotok»Fokalne infekcije« su lokalna hronična zarazna žarišta klica pojedinih organa, kao zuba i krajnika, koji usled svojih hroničnih oboljenja stvaraju legla zaraznih klica. One putem krvi napadaju povremeno ili stalno pojedine osetljive organe, kao što su srce i bubrezi, i dovode do obolevanja ovih organa. Mnog” su srčana i bubrežna oboljenja sprečena ili izlečena saniranjem bolesnih zuba ili otklanjanjem zakuženih krajnika i kvarnih zuba. Neumereni fizički napori, naročito kod mladih osoba u rastenju i razvoju, najčešće kod sportista, proširuju srčani mišić mesto da ga jačaju

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *