Sportske aktivnosti kod djedova

Starije osobe, djedovi i nene,zamorene i radnike na teškim fi- zičkim poslovima. Odmor se takođe uspešno postiže kraćim pauzama u toku rada. Od svekolikih kraćih odmora je najbolja jedna dobro prospavana noć i mi- ran san, što ponovo osposobljava živčani sistem za nov radni napor.

Nedeljni odmor u obliku vikenda ili izleta treba koristiti u prirodi, na čistom vazduhu, u zelenilu i šetnji, kad god je to moguće i kad vremenske prilike to dozvoljavaju. Zelenilo jača, odmara i krepi vid, čist vazduh pluća, duboka šumska tišina živce. Nova sredina, lepi vidici u prirodi i tišina podesni su za mirno i pribrano razmišljanje i nesmetani samokri- tički osvrt na protekli rad, kao i za planiranje pred- stojećih poslova. Odvajanje od gradske huke, buke, galame, treskanja i vibriranja, sklanjanje od gurnja- ve gradskog dinamizma, prašine, smrada i drugih mnogobrojnih smetnji i uznemiravanja koje nosi gradski život — sve to je najčešće samo po sebi do- voljno da odmori, okrepi i raspoloži. Godišnji odmor treba da omogući promenu sre- dine i vazduha, dobar san, zdravu i ukusnu ishranu, odmaranje, tišinu i mir za umorne, šetnje, izlete, pe- šačenja, lak sport, plivanje, veslanje i druge rekre- acije za one koji su radili bez mnogo kretanja i živeli u gradovima. Godišnji odmor treba provoditi daleko od gradskih naselja i industrijskih mesta. Najbolji odmor je u zelenilu, u šumama, u slobodnoj prirodi, na čistom vazduhu kraj mora, jezera ili reka udaljenih od naselja. Godišnji odmor treba da obnovi vitalnost i radnu energiju, da osposobi za dalji rad i nove na- pore. O mestu i podneblju godišnjeg odmora treba se posavetovati sa svojim lekarom. Zdravstveno stanje i zdravstvene potrebe raznih doba uzrasta, konstitu- cije, raznih zanimanja i drugih stanja često zahtevaju posebne i odgovarajuće uslove za godišnji odmor. Sva podneblja ne odgovaraju svima dobima uzrasta i tem- peramentima, jer svako podneblje ima svoje zgode i nezgode. Delovanje podneblja je raznovrsno, tako da jedno isto podneblje može biti korisno za jedne, a štetno za druge. Godišnji odmor i putovanje zahte- vaju izvesne pripreme da bi uspeli i odgovorili svojoj nameni

Znati putovati je takođe veština i traži iz- vesnu rutinu i staloženost. Treba izbegavati svaku užurbanost i nervoznost, kako pred putovanje tako i za vreme putovanja. Odmor ne sme da se pretvori u zamor, niti u niz nepredviđenih i neprijatnih doga- đaja. Treba izbegavati nočna i neugodna putovanja. Pri putovanju i letovanju treba naročitu pažnju obra- titi na ishranu: izbegavati preteranu i obilnu ishranu, teško svarljiva jela, masna i lako pokvarljiva. Voće treba dobro prati pre upotrebe, i kada je to moguće, Ijuštiti koru. Povrće jesti više kuvano, a manje siro- vo. Sve ove mere higijenske predostrožnosti su neophodne za vreme putovanja. Isto tako treba izbegavati prerađevine od mesa, naročito leti i za vreme toplih dana, jer se ove lako kvare i zagađuju. Konzerve su sigurnije kada su ispravne, neoštećene, hermetički zatvorene, nebombirane, a pri otvaranju ne ispuštaju gas. Sve lako kvarljive namirnice i povrće jesti ku- vano ili dobro pečeno.

Godišnji odmor je potreban svima, a naročito osobama iz gradskih naselja. Zimski odmori mogu biti isto tako korisni i preporučljivi kao i letnji. Bolja su dva kraća odmora u toku godine nego samo jedan duži, samo što su skuplji i nisu podesni za sva doba uzrasta. Zimski odmori na planinama u vezi sa zim- skim sportovima preporučljivi su za odrasle i mlade osobe. Godišnji odmor je za mnoge jedina prilika za odlazak u prirodu i za dodir sa prirodnim lepotama i ostalim zdravim uslovima koje nudi priroda: čistim vazduhom, tišinom, mirom, spokojstvom i bezbriž- nošću.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *