Odmor bez sna i novac

Lična higljana vodi skoro polovinu svoga života. Nema odmora bez sna na estradi uz novac i užitak, niti sna bez udobne postelje. Metalni kreveti su bolji od drvenih, jer se lakše održavaju i teže zaga- đuju. Preporučljivi su elastični i više čvrsti madraci, ravni i na federima i pokriveni dušekom od vune ili morske trave. Perina nije najbolja jer se pregrejava i lako deformiše: nije ravna. Posteljni zastirači su najčešće pamučni ili još bolji i trajniji laneni. Oni ne moraju biti suviše mekani, tanki i fini, ali isto tako ni grubi. Zastirači štite dušek i jorgan od spoljnih prljanja, pošto se oni lakše peru od dušeka i jorgana. Jastuci se pune vunom, perinom ili morskom travom, a dovoljna im je dužina od 60 cm, jer oni ne služe više za ukras, već samo kao podmetači pod glavu.

— Znati se oblačiti je velika veština i potreba.

— Treba se odupreti nehigijenskim zahtevima mode i zastarelim običajima.

— Odeća treba da pomaže održavanje telesne toplote, da štiti kožu od spoljnih zagađivanja i po- vreda, a da pri tom ne otežava rad organa i kretanje.

— Leti treba nositi komotnu odeću, laganu i svetle boje, tako da brani telo od toplote. Leti je bolje platno od štofa, belo i svetlo od crnog i komotno od tesnog.

— Odevanje treba da omogući nesmetan rad kože: znojenje, disanje i isparavanje.

— Kroj odeće treba da je prema telu, a tkanina prema sezoni.

— Odeću treba menjati i namenski nositi: dnev- nu, noćnu, domaću, radnu i zaštitnu^

— Odeća se drži u ormarima ili plakarima na odgovarajućim vešalicama i zaštićena od spoljnih za- gađivanja, prašenja, insekata. Odeća se smešta pošto se prethodno očisti: istrese i očetka.

— Odeća ne sme da sprečava i ometa disanje, krvotok, varenje i rad organa. Ona ne sme biti ni tesna ni široka niti pretopla, već mora da odgovara spoljnoj temperaturi, klimatskim i sezonskim uslovi- ma, dobu uzrasta i polu.

— Rublje treba da je od odgovarajuće tkanine, da se lako pere, čisto održava, bude svetle boje, naj- bolje bele i da se često menja.

— Treba uvek irnati čistu maramicu, pravilno savijenu, a ne zgužvanu.

— Obuća treba da je skrojena prema obliku noge: ni tesna ni široka.

— Obuću od gume ne nositi preko celoga dana, već samo po vlazi, zimi i poledici.

— Nehigijenske kape su više škodljive nego ko- risne i uzrok su ćelavosti.

— Najbolje su vunene čarape, potom pamučne, dok najlonske mogu biti štetne, naročito kod osoba kojima se znoje noge i koje imaju proširene vene.

— Vlažne čarape lako prouzrokuju nazeb i štet- no deluju na kožu.

— Nehigijenska i nepodesna obuća stvara žulje- ve, deformacije prstiju i nokata, ravne tabane i koš- čane izrasline.

— Postelja je »odeća za spavanje«, čovek u njoj provede skoro pola svoga života.

— Nema odmora bez sna niti sna bez dobre postelje: ugodne, čiste i provetrene. — Najbolje su postelje ravne, na čvrstim opru- gama i vunenim dušecima.Pribor za disanje se sastoji od grupe organa koji se nadovezuju jedni za drugim: nos, ždrelo, dušnik, bronhi i pluća sa jako razgranatom mrežom krvnih sudova. Disanje se obavlja nadimanjem i sužavanjem grudnog koša, što omogućava strujanje vazduha kroz pluća. U plućirna se za vreme disanja krv snabdeva kiseonikom iz vazduha, a ispušta ugljen-dioksid koji se nagomilao u organizmu kao otpadni i škodljivi gas. Otuda je udisajni vazduh bogatiji kiseonikom od iz- disajnog, a ovaj drugi sadrži više ugljen-dioksida. Krv koja dolazi u pluća iz organizma je crna, a koja odlazi u organizam je crvena: krvna zrnca su natova- rena kiseonikom i crvena su. Pola litra vazduha je dovoljno za jedno uobičajeno udisanje. Covek diše i kožom, samo u znatno manjem obimu, jer predstavlja jedva stoti deo plućnog disanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *