Na koji način se zaraza može širiti hranom?

One se zbog svoga isturenog položaja, neprekidnog pokreta i do- dira sa spoljnom sredinom lako zakuže nečistim pred- metima i postaju podesne za širenje zaraze. Sve zarazne crevne bolesti se s pravom nazivaju »bolesti prljavih ruku«. Pogotovo prljava hrana. Idealan recept za širenje zaraze. Zagađene ruke osoba koje rukuju hranom su upropastile i zagađile čitave serije prehrambenih proizvoda, izazvale milionske štete i prouzrokovale čitave epidemije. Nema čoveka koji se nije trovao hranom koju su zagadile nečiste ruke. Nehigijenske navike u ishrani su ne samo ružne već i opasne. Ruke se peru toplom vodom, sapunom i čet- kom kad god su nečiste, obavezno pre jela, posle svršene nužde (velike ili male) i pre otpočinjanja posla sa namirnicama. Zagađene ruke nisu uvek vid- Ijivo nečiste; zato ih treba češće prati. Nokte na rukama treba seći kratko i oblo, tako da vrh prstiju bude slobodan. Nehigijenska i ružna navika je otkidati za- noktice zubima.HIGIJENA NOGUPoremećaji i bolesti nogu su na izgled sitni i ne- važni, mada su mnogobrojni i sve češći. Postojeći način obuvanja čini da preko 50% Ijudi i žena pate od nogu, a minimalni broj tih se trudi da te nezgode spreči i otkloni. Noge se lako prljaju prašinom i dru- gim nečistoćama od čarapa i obuće. Noge su takođe izložene čestim povredama, gnojenjima i raznim de- formacijama. Nepodesna, tesna kao i široka obuća može da stvori mnogobrojne promene i poremećaje: kožna zadebljanja, izrasline, žuljeve, najahivanje i deformacije prstiju, urasle nokte, itd. Mali je broj osoba, naročito žena, čiji su prsti na nogama bez žu- Ijeva, kvrga, razderotina i uboja. Obuća se više pode- šava modi nego stopalima. Krvotok nogu je usporen, te se noge lako hlade i prouzrokuju nazebe i kijavice. Sa hladnim nogama se ne može ni da zaspi, što spre- čava neophodni odmor pomoću sna. Hladne noge do- vode do poremećaja menstruacija kod žena. Loše i nehigijenske cipele ne oštećuju samo noge već i sve organe za ispravan stav i hod: leđa, ramena, grudi i kičmeni stub. Noge su oslonac, poluga, opruga, ležište i kata- pult: sve to istodobno. One nisu uvek dorasle da nose razna opterećenja kojima ih čovek podvrgava. Smatra se da jedna domaćica propešači prosečno u svojoj kući po 20 km i učini 30.000 koraka dnevno, što iznosi opterećenje od blizu 2.500 tona. Izvesne profesije radnika u stojećem položaju pri radu još više opterećuju noge. Lakše je koračati umereno i lagano nego stajati u mestu. Tačka opterećenja kod normalnih i higijenskih cipela se razlažu 60% na petu, 30% na palac i 10% na mali prst, dok se to Sl. 3. — 1) Simetrična — neispravna cipela; defor- macije prstiju; 2) ispravna cipela, nema deformacije opterećenje znatno menja pri nošenju cipela sa viso- kom potpeticom, gde celokupna težina pada na prste. Razni poremećaji nogu utiču i na psihičko stanje čoveka, jer ga neugodna cipela čini nervoznim i raz- dražljivim. Tvrda cipela (usled preterano čvrste kože) sprečava i ometa kretanje mišića stopala. Tako, mesto da cipela bude rob stopala, često biva obrnuto: noga je rob cipele. Deca su prve i najteže žrtve nehi- jenskih cipela: njihove noge brzo rastu, cipele »oteš-

njaju«, tako da ih treba obnavljati svaka dva meseca! Ljudi, izgleda, radije leče posledice neugodnih cipela, a manje uzroke poremećaja i deformacija nogu. Pedi- kiranje je često potrebno, ali je to uzaludan posao ako se noga vraća ponovo u tesne cipele.

Noge treba prati svako veče toplom vodom i sa- punom. Nokte na nogama treba podsecati pravolinij- ski, tako da uvek malo strče izvan vrha prstiju i štite prst od pritiska i povreda.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *