Radi li vaše dijete vazdušna kupanja?

30 hladnom vodom, treba da je propraćeno pokretima, masiranjem i energičnim trljanjem kože.

Vazdušna kupanja se obavljaju u slobodnoj pri- rodi, na čistom vazduhu, najbolje kraj morske obale ili kraj reka i jezera. Kombinovano sa kupanjem u vodi daje najbolje rezultate. Vazdušna kupanja se mogu praktikovati i u prostorijama kraj otvorenog prozora, kombinovana sa gimnastikom disanja. Ona se obično izvode ujutru, odmah posle ustajanja, tako da posle sleduje umivanje i pranje hladnom vodom do pojasa. To su korisni recepti za vazdušna kupanja. Vazdušna kupanja utiču povoljno na krvo- tok kože i na dubinu disanja. Ona se takođe kombi- nuju i sa sunčanjem, kada je vedro i toplo. Poznate su i preporučljive sve tri vrste kupanja: vazduhom, sunčanjem i vodom, tri moćna prirodna sredstva.

— Kupanja se obavljaju u hladnoj, mlakoj i top- loj vodi i služe za osvežavanje, rekreaciju, sport ili pranje.

— Hladna kupanja snižavaju telesnu tempera- turu, usporavaju srčani ritam i produbljuju disanje; mlaka smiruju i stišavaju, a topla povišavaju telesnu temperaturu, ubrzavaju rad srca, ali ne pluća; poma- žu znojenje i izlučivanje.

— Voda za pranje treba da je mlaka ili topla (32—38°C) i da ne traje duže od 20 minuta.

— Kupanja u kadi radi održavanja čistoće tela nisu ni higijenska niti neophodna.

— Telesna čistoća se održava toplom vodom i sapunom, a ne hladnom vodom: topla voda pere, a hladna osvežava.

— Tuševi su prosti, higijenski i pristupačni, lako se improvizuju i dovoljni su za pranje tela.

— Pri tuširanju u početku voda treba da je mlaka, potom sve toplija, a na kraju hladna.

— Pre kupanja u bazenu treba se prethodno oprati pod tušem, kao i pri završetku.

— Voda u bazenima za kupanje i plivanje mora biti higijenski ispravna.

— Kupanje u slobodnoj prirodi: moru, jezeru i rekama, jesu osvežavajuča, zdrava, rekreativna i sti- mulišuća za kožu i živce.

-— Sapun kao dezinfikujuće sredstvo deluje me- hanički i hemijski na kožne naslage znoja, loja i ne- čistoće; on ih prikuplja i rastvara da bi se lakše očis- tili pranjem.

— Kupanje u hladnoj vodi u slobodnoj prirodi sa plivanjem je najpotpuniji sport.

— Kupanje treba da prestane čim se jave jeze, drhtavice i zamor.

— Kupanja u moru draže živčani sistem i nisu preporučljiva za nervozne, reumatičare, srčane boles- nike i starije osobe sa nesigurnim pokretima i hodom.

— Vazdušna kupanja se obavljaju u slobodnoj prirodi, na čistom vazduhu ili kraj otvorenog prozora kombinovana sa lakom gimnastikom disanja.

— Korisne su sve tri vrste kupanja: vazdušno, vodeno i sunčano.Sunčanje kao preventivna mera za zaštitu zdravlja. Sunčani zraci imaju trostruko dejstvo: toplotno, pomoću ultracrvenih zrakova, hemijsko, pomoću ul- traljubičastih, i svetlosno, preko svih sunčanih zra- kova. Ultraljubičasti zraci su najznačajniji u higijen- skom pogledu. Oni pojačavaju životni metabolizam (razmenu materija u organizmu), pomažu rastenje, jačaju opštu otpornost organizma i učestvuju u stva- ranju vitamina D u koži čoveka, povoljno deluju na ishranu, oporavljanje slabih, iznemoglih i obolelih od tuberkuloze kostiju i žlezda, ali ne i pluća. Sunčanje prema načinu korišćenja može biti ko- risno ili štetno. Nagla i preterano duga sunčanja su škodljiva: ona stvaraju izgoretine na koži sa mogućim kompiikacijama, koje vežu povređenog za postelju, prouzrokuju nesnosne boiove, nesanicu i druge nepri- jatne poremećaje. Sunčanje treba početi postepeno, još sa prvim topiim i sunčanim danima, dok su sun- čani zraci još slabi i manje škodljivi. Frvo sunčanje ne treba da traje duže od 5 minuta, drugo 10 i tako postepeno do 60 minuta i više kada se koža oboji i postane otpornija na zračenje. U početku treba sun- cati pojedmačne organe i delove teia: početi sa sto- paiima, nogama, rukama

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *