Recepti za tanko i debelo crijevo

6—7 miliona žlezda za lučenje stomačnog soka. Tanko i debelo crevo dugačka su do 12 metara.Recepti nam tu pomažu u velikoj mjeri. Posebna muskulatura u njihovim zidovima svojim pokretima potiskuje hranu ka zadnjem izlazu. Pri prolazu kroz creva ona se vari, a svareni delovi prolaze kroz zido- ve creva u krvotok i raznose se svima organima i ćelijama tela. U creva se izlivaju ne samo crevni so- kovi već i sokovi jetre i gušterače.

Varenje. — Hrana se u želucu više mehanički obrađuje: drobi, sitni, mekša i razlaže u kašastu masu, dok se apsorbuju samo šećeri i neke masti. Pravo va- renje obavlja se tek u crevima. U debelom crevu hra- na se razlaže pod dejstvom bakterija i njihovih fer- menata (enzima). Prolaz svekolike hrane kroz pribor za varenje traje najviše do 48 sati. Hrana čoveka mora biti higijenski ispravna: zdrava i neškodljiva, svarljiva i iskoristljiva. Pore- mećaji organa za varenje mogu imati štetne posledice i na ostale organe i zdravstveno stanje čoveka. Skrob- na hrana počinje da se vari još u ustima, dok meso, jaja i masti počinju da se vare u želucu, a završavaju kao i sva ostala hrana u crevima. Dobro sažvakana hrana, usitnjena i kašasta, bolje i lakše se vari, jer je sokovi za varenje lakše prožmu i svare. Zato se kaže: đobro sažvakana hrana upola je svarena. Žvakanje održava solidnost i jačanje zuba.Šta otežava a šta olakšava varenje.Neuredna obedovanja slabe apetit i otežavaju varenje, dok uredno obedovanje pojačava apetit i lu- čenje sokova za varenje. Treba obedovati u određene i uobičajene sate, sa pravilnim i dovoljnim vremen- skim razmacima između obroka, tako da želudac može da se odmori i osposobi za dalje varenje; taj razmak ne treba da je manji od 3 sata. Smatra se da najteže varljiva hrana ne boravi duže u želucu od 5—6 sati. Svarljivost hrane mnogi mere prema nje- nom vremenu zadržavanja u želucu. Bolje vari onaj koji jede sa apetitom nego bez apetita. Poželjno jelo, ukusno zgotovljeno i lepo posluženo, raznovrsno i aromatično — lakše se vari. Kratka šetnja, laka gim- nastika i igra na čistom vazduhu, u slobodnoj pri- rodi, pre jela otvaraju apetit i pomažu varenje. Sva- ki rad, telesni ili duhovni, odmah posle jela ili za vreme jela — otežava varenje. Želudac bolje vari ako se čovek malo odmori i ispruži posle jela, što omo- gućava njegovu aktivniju i obilniju cirkulaciju krvi. Prema tome, ne treba čitati niti voditi diskusione raz- govore za vreme jela. Deca ne osećaju potrebu da se odmaraju posle jela; laka igra ne smeta njihovom varenju.Želudac i creva se zamaraju unošenjem pretera- nih količina hrane ili teško svarljivih namirnica. Oni se po potrebi i brane od pretovarenosti i otežanog varenja: želudac povraćanjem, a creva prolivom. Učestalo pretovarivanje želuca i creva vodi neminov- no u hronično oboljenje tih organa i poremećaje pri varenju. Količina hrane pri obedovanju mora da od- govara ne samo potrebama organizma već i kapaci- tetu pribora za varenje. Gojazne i starije osobe ne smeju zadovoljavati svoj apetit do kraja; ostati malo gladan ustajući od stola, preporučljivo je i zdravo. Tri obroka dnevno, pravilno vremenski raspoređena, zadovoljavaju potrebe normalnog odraslog čoveka. Svarljivost namirnica je važna za pravilno varenje, racionalnu i pravilnu ishranu.Teško svarljive namirnice se smatraju:

  • sve što je prženo ili pohovano na masti, kao i jela sa masnom zaprškom;
  • —     meso i ribe sa visokim sadržajem masti;
  • —     sve svinjske prerađevine i konzerve;

prevreli i punomasni sirevi

sve vrste masti: loj, svinjska mast, slanina, margarin, maslo, ulja, maslac i kajmak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *