Koja je svrha nosa i događaja oko njega?

Nos je organ za disanje i za miris. Miris nam je bitan da prepoznamo događaje. Nosni kanal može biti nepropustljiv ili teško propustljiv za vaz- duh; smetnje mogu biti urođene ili stečene. Ti nedo- staci mogu dugo ostati neprimećeni kao kod coasta , jer se disanje prenosi na usta, što ne ostaje bez štetnih posledica. Kod odojčeta zapušenost nosa se ispoljava stalno otvorenim ustima i smetnjom pri dojenju. Kođ odra- slog deteta su veće promene i teže posledice: unjka- vost pri govoru, hrkanje pri spavanju, otvorena usta pri disanju, a u hroničnim slučajevima i bedast izgled.

Cačkanje nosa prstima je neukusno, nezdravo i stalni uzrok čestih lokalnih povreda sluznice nosa i infekcije, počev od obične bubuljice do čira i crvenog vetra. Zagađen nos postaje izvor a i uzrok daljih infekcija, naročito tzv. »kapljičastih« zaraza, koje se prenose kako direktno tako i indirektno, npr. preko namirnica.

Dužim boravkom i radom u prašnjavim prostori- jama nosne maljice se zapraše, nosna sluznica osuši i prašina nesmetano pri disanju prodire sve dublje u organe za disanje. Time se onesposobe i nervni čvo- rići za miris. Nos treba čistiti išmrkavanjem u mara- micu, a ne pranjem nosa hladnom vodom, već po potrebi mlakom slanom vodom. Maramica za nos je ne samo strogo lična već mora da služi isključivo za nos, a nikako za brisanje drugih organa, naročito ne za oči. Nos treba brisati uvek istom stranom i sre- dinom maramice, tako da maramica ne sme da posluži kao prenosilac zaraze na druge organe ili za pothra- njivanje postojeće nosne infekcije, kao što je slučaj kada se nos briše zgužvanom maramicom. Hronične kijavice utiču na psihičko stanje čoveka i čine ga razdražljivim pored ostalih mogućih komplikacija kod sinusa i srednjeg uva.

Radnici koji rade u prašini i drugim zagađenim sredinama su primorani da se štite posebnim sred- stvima (često maskama). Jak smrad može da utiče ne samo na čulo mirisa, smanjujući njegovu osetlji- vost na mirise, već može da prouzrokuje čitav niz poremećaja: gađenje, glavobolju, nesvesticu, srčanu uznemirenost, zaptiv i sl. Zapušenost nosa kod dece može da dovede do opšteg telesnog i duhovnog zasto- ja u razvoju. Takva deca vidno zaostaju iza svojih drugova i češće pobolevaju. Otklanjanjem tih uzroka operativnim poduhvatom deci se omogući pravilan razvoj, disanje i izgled, dete se preporodi i lako do- stigne duhovni i fizički nivo svojih vršnjaka.

— Nos je važan dvostruki organ: za disanje i miris.

— Hronična zapušenost nosa ima teške posledice za fizički i duhovni razvoj deteta.

— Znaci zapušenosti nosa su unjkavost, hrkanje pri spavanju i disanje kroz usta.

— Cačkanje nosa prstima je ružno, nehigijensko i štetno.

— Inficirani nos može da bude uzrok širenju kapljičastih zaraza.

— Nos se čisti išmrkavanjem u maramicu ili is- piranjem mlakom slanom vodom.

— Hronična kijavica može da se komplikuje, proširi na sinuse i srednje uvo; ona utiče i psihički na čoveka: razdražuje ga. Cula nas dovode u vezu sa spoljnim svetom, sa zbivanjima koja se odigravaju u njihovom dometu. Culo vida ima svoje posebne organe: dve očne jabu- čice smeštene u očnim dupljama glave. Oči stvaraju pojam o svetlosti, boji, obliku i prostoru. Očne jabu- čice, uvučene u dve duplje, dobro su zaštićene od spoljnih povreda i zagađivanja veđama, trepavicama, očnim kapcima, posebnim živčanim sistemom, a čiste se i spiraju suzama. Oči treba čuvati od povreda, pra- šine, dima, štetnih gasova, klica, a vid od naprezanja po slaboj i nejednakoj svetlosti, od direktne i trepe- rave svetlosti. Nedovoljna osvetljenost radnog mesta i senke slabe vid.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *