Mali broj isto što i veliki broj, istina ili laž?

Mali broj isto što i veliki broj, istina ili laž?

Zbog čega je mali broj ishrana Ijudi. Koji i danas može da doživi tzv. prirodnu. Odnosno fiziološku starost? U toku svog života čovek se izlaže negativnom dejstvu. Raznih spoljašnjih uticaja, kao što su neadekvatna ishrana. Loši socijalni, ekonomski i geografski uslovi. Koji svojim uticajem na organizam čoveka. Mogu da dovedu do prevremenog starenja i smrti.

Dalje, Ijudski vek skraćuju mnogobrojne bolesti, koje svojim patološkim razvojem, ubrzavaju staračke promene u organizmu i dovode do smanjenja vitalnosti i nasta- janja smrti. Korisno je da se spomene.Mišljenje po- znatog patologa Ašofa da » mali čovek retko kad umre. Već biva ubijen«.  u preko 60°/o slučajeva umire zbog oboljenja srca i krvnih sudova. 

Umiru li muškarci češće?

Muš- karci umiru znatno češće od žena istog životnog doba. Kod 50°/o starih osoba postoje izrazite sklerotičke promene na krvnim, naročito arterijskim krvnim sudovima. Sklerotični krvni suđovi su zadebljali, njihov promer je sužen, a kao posledica toga, važni organi, kao što su u prvom redu, srce, mozak, bu- brezi itd., ne dobijaju u đovoljnoj meri ni kiseonika ni hranljivih materija putem krvi. Kao posledica ovih sklerotičkih mali procesa na krvnim sudovima na- staju vremenom degenerativne, staračke promene na važnim organima našeg organizma, što dovodi do po- vremenog nastajanja starosti i, često, umiranja zbog.

Ubrzavaju staračke procese u organizmu. Naročiti se značaj pridaje životinjskoj masti, koja ako se duže vreme unosi u povećanim količinama u organizam, dovodi do porasta holeste- ripa u krvi, a kao posledica toga nastaje rana arte- rioskleroza, naročito sitnih arterija. Krvni sudovi postaju krti, zadebljali i slabije prolazni, tako da se takve osobe izlažu opasnosti nastajanja rane starosti, naročito ako su zahvaćeni krvni sudovi mozga, srca, bubrega, jetre, gušterače i ostalih organa. Praksa je pokazala da gojazne osobe kraće žive. Jer umiru od posledica rane arterioskleroze. Kao što su krvavlje- nje u mozgu, pojava srčane kapi. Visokog krvnog pritiska i bubrežnih komplikacija. 

Mali broj socijalnih slučajeva

Socijalni, higijenski i ekonomski faktori i starenje 

. U praksi se danas retko nađu osobe koje mogu da dožive vek koji navode pomenuti autori.

Prema navodima američkih autora, Corpa i ostalih vidi se da je prosečan Ijudski vek u bron- zanom dobu iznosio 18 godina, s početkom naše ere iznosio je 22 godine; u srednjem veku prosečna du- žina života se penje na 35, a u devetnaestom veku iznosi 40,9 godina. Početkom XX veka prosečan čo- večiji život iznosi 49 godina. Godine 1945. on iznosi 65,8, a u 1950. god. 67,2 godina, dok se u 1953. god. prosečan Ijudski vek penje na 71 godinu. 

Postavlja se pitanje da li je gomja granica Ijudskog veka dostignuta i da li čovek u prosek.

Po mišljenju ouvenog francuskog biologa Žana Rostana, na kraju ovoga milenijuma on treba da iznosi 120 godina. 

San naučnika u snovima realnosti

Ali san naučnika nije samo da produže život već da čoveku što duže održe dobar fizički izgled i radnu aktivnost i u starosti. Bilo je mnogo poku- šaja podmlađivanja, počev od prof. Voronova pa do Ane Aslan. Ali bez obzira na dalje uspehe nauke na ovom polju, svako može ići jednom dostupnijem cilju: očuvati dobro zdravlje sve do duboke starosti i — ako ne mlado telo — a ono mladalački duh, svež i radoznao za sve što se oko njega zbiva. A u tome je tajna »večite mladosti«. 

Pojava žutice, koja se iz dana u dan pojačava, obično nas upućuje da se radi o raku na gušterači. Bolesnici zapažaju da im je stolica svetla, a mokraća tamna. Zbog nemogućnosti isko- rišćavanja hrane bolesnici vrlo brzo, za svega neko- liko meseci, umiru u krajnjoj iscrpljenosti i mrša- vosti. Prema podacima dobijenim s Internog odeljenja Gradske bolnice u Beogradu, vidi se da stare osobe muškog pola češće obolevaju od osoba ženskog pola. Obično se radi o osobama kod kojih je kancer po- stao inoperabilan, tj. ne može tumor da se operiše, jer je rak zahvatio više organa. Postoji neopravdano mišljenje da stare osobe ne treba da se operišu jer je operacija za njih opasna. 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *