Prolazne aktivnosti i smisao prolaženja postoji ili ne?

Prolazne aktivnosti i smisao prolaženja postoji ili ne?

Ove promene nastaju zbog prolazne aktivnosti hor- mona, kako hipofize tako i nadbubrežne žlezde. Ovu aktivnost mogu da izazovu tzv. stresovi, kao što su uzbuđenja, infekcije, intoksikacije, povrede i operacije. 

NakaharaMurphy smatraju da limfociti iz loze belih krvnih zrnaca daju otpor rastu zlih tumora. Ukoliko je limfatično tkivo involuiralo — slabo razvijeno — takvo stanje. Prema ovim autorima, može da pogoduje razvoju »divljih« tumora. Zbog toga kod starijih Ijudi rane sporije zarašćuju i infekcija se teško suzbija jer nema limfocita koji igraju važnu ulogu u stvaranju odbrambenih tela — antitela. 

Prema radovima Voronoja, sve stare osobe u toku različitih hormonskih poremećaja mogu da se svr- staju u četiri prolazne grupe. 

  1. Ako postoji smanjena funkcija tireoidne žlezde, onda takva stara osoba spada u tzv. hipotireoidni tip, sa svim znacima smanjene aktivnosti štitaste žlezde.
  1. hipofizne tipove spađaju stare osobe sa smanjenom funkcijom žlezde hipofize. To su mršave osobe koje se teško, sporo kreću, koje su vrlo neot- pome prema raznim infekcijama. 
  1. U ovu grupu spadaju tzv. evnuhoidni tipovi, s jako izraženom slabošću funkcije polnih žlezda. Muškarci imaju dosta izražene ženske osobine, tanak glas, nedostatak brade, brkova i dlakavosti pod pazuhom i oko polnih organa; postoji kosmatost žen- skog tipa, s izrazitom atrofijom (smanjenjem) muš- kih polnih žlezda. 
  1. U ovu grupu spadaju tzv. suprarenalni (nad- bubrežni) tipovi. Takve stare osobe su mršave, koža im je jače bronzano pigmenttrana, teško se kreću i lako se zamaraju. 

Udisanje dima pri gorenju u špajzu

Udisanjem dima pri sagorevanju cigareta, ima jako kancerogeno dejstvo, odnosno predstavlja važan fak- tor u nastajanju raka pluća. 

Prema sprovedenoj anketi među stogodišnjaci- ma, vidi se da su to obično osobe koje su ceo svoj vek provodile u umerenom fizičkom radu na čistom vazduhu, dolazile su često u dodir sa vodom i bla- gotvornim uticajem sunca. Ishrana im je bila razno- vrsna i obično takve osobe nisu uživale ni alkohol, 

iosobe. Kod ovih bolesnika u krvi su nađene u povećanoj koncentraciji kako ma- sne materije tako i holesterin. 

Arterioskleroza može da se sreće i kod mladih osoba, ali je mnogo češća kod starih pacijenata. Bolest ima loš tok i može da bude fatalna ako za- hvata krvne sudove mozga, srca i bubrega. 

Prolazne sklerotične sude

Cesto kod ovih osoba konstatujemo povišen krvni pritisak koji može da dovede do teških po- sledica. Jer sklerotični krvni sudovi postaju krti, lako prskaju i dolazi do izliva krvi u mozak, do tzv. moždane kapi. Bolesnik je oduzet i bez svesti, leži nepomično, ili uz to i povraća. 

Sklerotični krvni sudovi na srcu često izazivaju kod starih osoba. Napade angine pektoris i infarkt miokarda, i to u prvom slučaju ako se srčane arterije zgrče. Stegnu, a u drugom što se ugruškom krvi začepe. Kod ovih teških srčanih oboljenja srce ne.

Bolest se brzo širi, tako da za pola do jedne godine bolesnik umire u vrlo teškom stanju. 

Svaki uporan dugotrajan kašalj sa sukrvičavim ispljuvkom i gušenjem kod starih osoba mora da pobuđuje sumnju na rak bronhija ili pluća i zahteva detaljno pažljivo ispitivanje i sasvim ranu dijagno- stiku da bi se potom sprovela hirurška intervencija. Rak na pankreasu. — Dosta se retko javlja, ali kada se javi. Predstavlja u dijagnostičkom pogledu veliki problem da se bolest blagovremeno otkrije. Bolesnici se žale na stalne uporne duboke bolove ispod grudne kosti. I ulevo ispod grudne kosti, kao i u leđima. Javlja se gubitak apetita, naglo mršav- Ijenje i propadanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *