Godišnje se izgradi 80000 stanova

Godišnje se izgradi 80000 stanova

Od blizu 80.000 stanova, koliko se otprilike gradi godišnje. Gotovo je polovina sagrađena iz sredstava preduzeća i ustanova. Relativno živa stambena iz- gradnja nije samo dovela. Do povećanja stambene površine po glavi stanovnika od 7,5—8,5 kvadratnih metara. Nego je unela savremene dimenzije. Izmenila mnoge loše navike, podigla je kulturu stanovn’ika uopšte. 

Kuće su veće i svetlije, nameštaj se takođe menja. Elektrifikacija je doprla u 39% stanova umesto 19% pre rata. Ljudi na selu se bolje odevaju. Više misle o svom zdravstvenom stanju. lako ceo proces ne teče uvek ravnomemo ni dovoljno brzo. Izmene koje je on uneo u život i navike Ijudi su veoma povoljno uticale na očuvanje Ijudskog zdravlja i produženje dužine života. 

Nikada lepote naše jadranske obale. Nisu bile toliko dostupne našem običnom čoveku kao sada. Ona je celom dužinom postala veliko letovalište. Koje je prošle godine primilo oko 5,5 miliona domaćih turista — devet puta više nego 1939. godine. 

Teško je nabrojati sve ono što je doprinelo da u proseku danas duže živimo za 12—15 godina nego pre 25 godina. Međutim, činjenica je da od 1.000 sta- novnika umire godišnje svega devet. Taj broj bi mo- gao biti mnogo manji kada od 1.000 odojčadi ne bi umiralo 82, a to je mnogo, Taj broj je osobito veliki u zaostalijim krajeviima. 

Godišnje se mijenja u starosti

III. ANATOMSKE I FIZIOLOŠKE PROMENE 
U STAROSTI 

U toku čovečijeg života sa starenjem se odigra- vaju promene kako na tkivima tako isto i na orga- nima. Celije tkiva se slabo obnavljaju, jer se njihova regeneraciona sposobnost sa starenjem smanjuje. U tkivima se nakuplja starački pigment lipofuscin, koji koži i ostalim organima daje specijalnu boju i izgled. Staračka tkiva sve više gube vodu, sma- njuju se elastična vlakna, kosti gube čvrstinu, kom- paktnost i elastičnost. One postaju porozne, krte i lako se lome. Mišići su sve manje sposobni da se skupljaju i opružaju, gube snagu. Zbog tih staračkih promena, organi smanjuju svoju funkciju-aktivnost, a usled toga smanjuju svoju veličinu i težinu (atro- firaju) i kao posledica tih složenih biohemijskih pro- cesa nastaju u svim organima karakteristične pro- mene o kojima će dalje biti govora. 

Promene visine tela 

Čovek raste i razvija se u toku puberteta, da bi se u periodu oko 25. godine rastenje u visinu zaustavilo. U periodu zrelosti čovek više ne raste i njegova visina stagnira. Međutim, s nastajanjem starosti počinju da se primećuju prva početna odstu- panja u pogledu visine. Visina tela kod starih osoba počinje da se smanjuje. Ispitivanjem je utvrđeno.

On je ovo svoje zapažanje potkre- pio iskustvom stečenim na velikom broju leševa, obduciranih u toku svoje dugogodišnje prakse. On je zapazio da mali broj osoba umire u dubokoj starosti tzv. prirodnom smrću. Mnogo veći broj Ijuđi, ranije ili kasnije, umire nasilno, zbog oboljenja raznih vital- nih organa, kao što su krvni sudbvi, srce, mozak, pluća, bubrezi itd. Uvek je postojalo neko oboljenje ili povreda koji su dovodili do oštećenja važnih or- gana i do »nasilne« smrti. 

Prema navodima Luisa Dublina, veliki broj sta- rih osoba posle 65 godina kupuje stanove radi sebe i svojih ljudi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *