Predstavlja se novi početak starosti biznisa

Predstavlja se novi početak starosti

Početak starosti predstavlja tzv. kancersko doba biznisa i krize. Kada se maligni tumori, a u prvom redu rak. Najčešće javljaju. Prema američkim autorima. Rak se dva puta ređe javlja od bolesti srca i krvnih sudova. A pet puta je češći od tuberkuloze kod starih osoba. 

Prema lokalizaciji na organima, rak najčešće napada želudac. Završno debelo crevo, pluća, gušte- raču itd. Prema Dormannu, rak se najčešće javlja u šestom i sedmom deceniju čovečjeg života. 

Problem raka je u prvom planu pred svim zdravstvenim radnicima sveta. Ekipe naučnika u svim kulturnim zemljama sveta organizovano ispi- tuju uzroke nastajanja raka. I širenja u organizmu čo- veka i eksperimentalnih životinja. Još uvek ne postoji siguran lek koji bi uspešno mogao. Da se primeni u bilo kojoj fazi ove smrtonosne bolesti. Hirurška in- tervencija i radiologija još uvek predstavljaju jedine terapijske metode izbora da se pomogne ovim bole- snicima. Ali samo pod jednim uslovom da je sasvim rano postavljena dijagnoza bolesti i da rak nije dao metastaze — nije zahvatio i druge organe. 

Predstavlja ispitivanja Bernharda

Prema ispitivanju Bernharda, Dormanna i drugih, u organizmu starih osoba postaju tzv. Kan- cerogene supstancije. tj. materije koje u organima potpomažu nastajanje malignih tumora. Ove materi- je su u hemijskom pogledu slične holesterinu. Drugi važan faktor koji može da potpomaže nastajanje raka kod starih osoba. Jeste poremećaj u radu izve- snih žlezda s unutrašnjim lučenjem. Kao što su nad- bubrežne žlezde i muške polne žlezde. Povećano lučenje hormona nadbubrežnih žlezda, a smanjeno stvaranje hormona testosterona. Produkta muških polnih žlezda, može da deluje kancerogeno. I naj- zad, treći faktor ne igra ništa manje važnu ulogu. Atrofija limfnih žlezda i limfatičnog tkiva sa sma- njenim brojem belih krvnih zmaca, limfocita, može da potpomogne stvaranje raka u raznim organima. 

Ovo je jedan mali broj pretpostavki koje poku- šavaju da objasne uzroke nastajanja malignih tu- rnora kod Ijudi i žena naročito u staračko doba. Međutim, definitivno uspešno rešenje uzroka i leče- nje malignih tumora zahteva još mnogo i vremena i truda naučnika celoga sveta pa da se zdravstveni problem broj jedan celoga čovečanstva, rak, najzad skine sa dnevnog reda. 

Bolesnici glavobolje

Rak želuca. — Kod bolesnika se po’javljuju pod- mukli bolovi ispod grudne kosti, potpuni gubitak apetita. Mršavljenje i naglo opšte propadanje i predstavlja. Rend- genski pregled želuca i ostale analize i pregledi otkrivaju ovo podmu^lo oboljenje, koje u toku jedne godine obično izazove smrt bolesnika. 

Rak završnog dela debelog creva. — I ovde se rak podmuklo pojavljuje i dosta se sporo širi. Stare osobe se obično žale na uporan zatvor. Bolesnici kažu da imaju stolicu na 4 do 5 dana sa dosta napora. Stolica često ima izgled pisaljke ili je brabonjasta i može imati primesu manje količine sveže crvene krvi. Posle nekoliko dana mesto zatvora javlja se proliv. Svaka stara osoba sa ovim tegobama treba da se što pre javi na lekarski pregled jer. samo sasvim rana dijagnoza i hirurška intervencija kod svakog slučaja raka može da pomogne bolesniku. Rak završnog dela debelog creva ima sporiji tok. Bolesnici sporije propadaju, i vrlo lako dođe do zavezanih creva, što bolesnika odvodi pravo na ope- racioni sto. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *