Argumenti globalnog problema pića

Argumenti

Argumenti su vrlo jaki protiv ostalih alkoholnih pića, kao što su likeri, rakija i pića slične vrste koja stvaraju suvišne kalo- rije i smanjuju interesovanje za pravilnu ishranu. To su argumenti koji odgovaraju. Rješenje problema je na Bliskom istoku.

Popušena cigareta

Jedna cigareta popušena posle jela može dopri- neti opuštanju organizma. Ali strasni pušaei rđavo jedu i dovode organizam u stanje gladi za belanče- vinama, vitaminima i mineralima. To ih čini ner- voznijim i oni neprestano uzimaju cigaretu za cigaretom. Zato je pametnije reducirati pušenje ili ga potpuno ostaviti — prvenstveno da bi se dobro realizovao program očuvanja vitalnih funkcija orga- nizma i sprečila pojava mnogobrojnih komplikacija i bolesti u kasnijim godinama. Za one koji pate od srca, povišenog pritiska i čira u stomaku strogo se zabranjuju i alkohol i duvan.« 

Argumenti eliksira

svakodnevne šetnje pravi eliksir za zdravlje. Na jednom kongresu u Njujorku mnogi lekari su tvrdili da se kod 50°/o pacijenata zdravlje popravilo zahvaljujući svakodnevnim šetnjama na svežem vazduhu. 

Ovo mišljenje lekara o važnosti šetnje za zdra- vlje nije novoga datuma. Već je pre više od 2000 godina Hipokrat savetovao svojim bolesnicima da še’.aju koliko god mogu. »Duge šetnje pre jela prazne organizam i povećavaju sposobnost primanja i varenja hrane« — tvrdio je Hipokrat. »Umerene i lagane šetnje posle jela pomažu da se hrana, piće i vazduh izjednače i pomešaju«. 

Tokom vekova napredak medicinske nauke doneo je nova iskustva koja su potvrdila ono što je Hipokrat samo naslućivao. 

Funkcija krvotoka

Priroda je čoveka predodredila za trčanje. Funkcija našeg krvotoka je pre svega u tome da snab- deva krvlju donji deo tela i mišiće nogu. No, kod civilizovanih Ijudi glavna masa krvi nalazi se u drugim delovima tela. S obzirom na to da je količina krvi uvek ista, zbog ovoga najviše trpe naše noge, naravno, kod onih osoba čija je profesija vezana za zatvoren prostor i stolicu. 

Da je hodanje najzdraviji način kretanja, utvr- dili su psiholozi na velikom broju statistika. Mišići nogu naročito jako iskorišćavaju onu energiju koja se dobija putem hrane. Prilikom raznih gimnastičkih vežbi obično se utroši samo 8,5—10% energije. Prilikom hodanja ovaj procenat iznosi 33,5, a često ponekad i mnogo više. 

Posledica dužeg hodanja je veća cirkulacija krvi u mišićima nogu. Tako se uklanja umor nogu sasvim prirodno, a to je važan činilac pri lečenju raznih poremećaja u krvotoku. 

Međutim, ne samo noge već i drugi organi do- bijaju više krvi zahvaljujući kiHanju, na primer želudac, creva, jetra i pankreas Nekada su nadri- lekari preporučivali bolesnicima etnje baš zbog tog povoljnog uticaja cirkulacije krvi na jetru i pan- kreas, iako nisu znali ono što danas znaju lekari. I srce dobija više krvi ako se i’ovek dosta kreće. Naime, pri hodanju srce mora jače da funkcioniše, što povoljno deluje na organiz.am i na srčani mišić. 

Šetnja je od velikog značaja za sprečavanje jed- ne od najvećih opasnosti oiviliza ije — srčanog infarkta. Danas se računa da od 100 bolesnika koji dođu na kliniku sa srčanim infarktom, 80 mogu da budu spaseni, a 60 od njih mogu kasnije da se vrate svom redovnom poslu. To se oz.dravljenje postiže zahvaljujući ne samo specijalnoj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *