Koliko je oštećena vitalnost čoveka u automobilu?

Koliko je sve

Sebi nego i prema društvu. Jer stare osobe svojom vitalnošču stvore- nom kroz telesna vežbanja su i dalje vrlo korisni članovi društva, i to ostaju do duboke starosti, a to je jedan od glavnih ciljeva koliko toliko svakog čoveka. 

Koliko je čovek savremen?

Savremen čovek, stanovnik velikog grada, po prirodi svoga posla, pnimoran je da dugo sedi za pisačim stolom. U automobilu, u raznim prevoznim sredstvima, u kući, kafani, bioskopu. Pozorištu, za televizorom i pored radija. Tako je čovek današnjice prirodom svoga posla prinuđen da dobar deo svoga dnevnog vremena presedi. 

Nije potrebno mnogo nabrajati pa videti koliko to može da bude štetno za njegovo zdravstveno stanje. Korisnije je ispitati mogućnosti kako da se spre- če štetne posledice sedenja. 

Jedno od najboljih rešenja je fizička aktivnost — sport. Ali koji? 

Fudbal: suviše je naporan za Ijude koji su prevalili 40. godinu i koji su preko cele sedmice. Kao što smo naglasili, prinuđeni na ograničeno kretanje ili sedenje. Plivanje: već smo ukazali na blagotvoran uticaj ovog sporta, ali on se može upražnjavati svega nekoliko meseci godišnje. I to ako u blizini ima reka, bazen i more. Ostalih devet meseci u godini, uglavnom, nismo u mogućnosti da plivamo. 

Tenis i odbojka

Tenis, odbojka, košarka, atletika — sve je to ili napomo ili nije pristupačno gradskom čoveku. 

Postoji jedan sport koji je gotovo zaboravljen, a koji u poslednje vreme sve više preporućuju le- kari. To je vožnja biciklom. Samo treoa opet biti umeren. Ne vožnja s hronometrom u ruci s namerom da se takmičimo. Korisna je vožnja od 0R0 20 kilo- metara dvaput sedmično, i to vožnja sprovedena u umerenom tempu, kao da smo krenuli na vikend. 

Da vidimo kakve su koristi od takve vožnje s biciklom? Pre svega izlažemo naš organlzam u toku nekoliko časova dejstvu čistog vazduha, uda- Ijeni od gradske gungule, prašine, dima i svih onih neugodnosti koje velegrad krije u sebi. Vožnja bdci- klom vežba sve mišiće, naročito nogu, kukova i leđa. 

Pravilno okretanje pedala primorava na rad i srčani mišić, što ima za posledicu i nastajanje poja- čane oirkulacije krvi i aktiviranje razmene materija u našim tkivima. 

Prilikom okretanja pedala istovremeno jačamo i nožne mišiće, tako da se uveliko smanjuje opasnost od pojave proširenih vena. 

Koliko je važno biciklo?

Što je još vrlo važno, bicikl može da se vozi gotovo preko cele godine, pa čak i zimi kad nema snega. Korisno je samo za vreme hladnijeg vremena da se malo više utoplimo. 

Tako, ovim sportom umereno mogu da se ko- riste ne samo mlade već i starije osobe. Biciklizam je sport koji nam omogućuje da kroz dugi niz go- dina, i u mladosti i u starosti, održimo kondiciju našeg organizma na zavidnoj visini. 

Bicikl je svojevremeno bio potisnut od auto- mobila u podrume i na tavane. Međutim, nije bilo potrebno mnogo vremena da prođe, da se uvidi da je bicikl za današnjeg modernog čoveka postao jedna vrsta neophodnog »leka«, da bi se organizam što bolje osposobio, da dočeka mirnu i spokojnu starost. U poslednje vreme lekari sve više ističu važnost kretanja za čovečiji organizam. Pojedini čak smatraju da su.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *