Zanimljivost poremećaja izazvanih kod katare psihe

zanimljivost kod katare

Alkohol pored ovih poremećaja izaziva ošteće- nje jetre, i promene na mozgu i živcima, stvarajući razne psihičke i nervne poremećaje s otežanim hodom, govorom i pamćenjem za zanimljivost. 

Nikotin iz duvana deluje na smanjenje apetita i oštećuje krvne sudove. Što ima za posledicu, pojavu rane arterioskleroze i katara želuca. Estrada ima taj problem. Zove se trač poblem.

Zanimljivost udisanja duvana

Alkohol i nikotin iz duvana pređstavljaju jake otrove koji predstavljaju socijalne probleme, jer nji- hovim uživanjem dolazi kod Ijudi do nepopravljivih poremećaja u organizmu i do ranog nastajanja sta- rosti. Alkoholizam i nikotinizam predstavljaju naviku koja se duboko ukorenila u savremenom društvu. To je socijalni problem koji u društvenim kolektivima umnogome smanjuje radni potencijal. Alkoholičari, bilo da se radi o akutnom ili hroničnom pijanstvu. Predstavljaju bolesnike kojima društvo preko mreže svojih zdravstvenih ustanova treba da pruži efi- kasnu i blagovremenu zanimljivost. 

Alkohol uzet kao napitak vrlo brzo prelazi još iz želuca u krvotok i dostiže maksimalnu koncentra- ciju već posle 30’. Osoba pod uticajem alkohola po- staje samouverena u svojim aktivnostima. Javlja se euforija, tj. osećaj prijatnog raspoloženja. Međutim, pošto centri u kori velikog mozga postaju poremećeni u svome radu, to se kod njih javlja smanjena preciznost u radu. Hod postaje širok, nesiguran, govor postaje često nevezan, pažnja i koncentracija popu- štaju i razumljivo je da je i radna aktivnost smanjena ili svedena na nulu. To je akutno pijanstvo, koje može da traje i 24 časa. Ako se uzimanje alkohola ponav- Ija, tj. uzima stalno godinama, onda dolazi do hro- ničnog pijanstva.

Alkohol u ovom slučaju oštećuje nervne ćelije, naročito u mozgu i kičmenoj moždini. Dalje stradaju jetra, srce, bubrezi, kao i ostali važni organi. Osoba koja hronično uživa u alkoholu menja se ne samo u fizičkom nego i u psihičkom po- gledu. To su tzv. mladi starci od 40 do 50 godiina koji su kao kost i koža. Bez sposobnosti za koncen- traciju, pažnju i intelektualnu aktivnost, s otežanim pamćenjem. Hod im je nesiguran, ruke im drhte, obaveze. I odgovomost prema porodici i društvu ne poštuju i imaju samo jednu želju — da dođu do no- vih količina alkohola — vina, rakije. To im je jedini cilj u životu. Pošto je organizam počeo rano da stari i da propada pod toksičkim dejstvom alkohola. Njegova je otpomost smanjena,yi takve osobe retko dočekuju duboku starost jer stradaju od zaipaljenja pluća ili »vodene bolesti«, ciroze jetre. 

Ništa manje nije toksičan ni n.ikotin. To je ćelij- ski otrov. Naročito su osetljive nervne ćelije, kao i krvni sudovi, koji rano počinju da skleroziraju. Krv- ni sudovi postaju neelastični; oni su suženi, što ima za posledicu opterećenje srca i povišenje krvnog pri- tiska. Tokom vremena sitni krvni sudovi u mozgu postaju krti. Zbog povećanog krvnog pritiska, oni lako prskaju a bolesnici u veli’kom broju umiru od moždane kapi. 

Nikotin može da ošteti i krvne sudove srca i želuca i da dovede do trajnog ili prolaznog grča sitnih krvnih sudova. U prvom slučaju kod starih osoba dolazi do tzv. koronarne tromboze, ili srčane kapi, koja je u velikom broju slučajeva fatalna za bolesnike. U drugom slučaju može da dođe do po- jave čira, češće na dvanaestopalačnom crevu ili, ređe, na želucu, naročito kod mladih osoba. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *