Da li je novac toliko bitan u Bosni?

Da vidite novac

 Ovo ako se desi? U BIH ce izbiti gradjanski rat radi neimastine, jedino sto nas drzi u zivotu je sto je KM fiksiran za euro ( da eurobori).

Da istina je za mnoge atrofije

Kod mnogih starih osoba dolazi do atrofije i sla- bosti mišića trbušnog zida, naročito kod gojaznih osoba. I kod onih osoba koje se u mlađim godinama nisu bavile fizičkim radom. Iz toga razloga su takve osobe trbušaste. Obim gnudnog koša je kod njih znatno manji od ispupčenog trbuha koji visi. Zbog op- šte mišićne slabosti trbuha kod starih osoba dolazi do spuštenosti svih trbušnih organa. Naročito želuca i jetre, što tim osobama pričinjava znatne teškoće. 

Usled slabosti muskulature iznad pupka, ili u preponskom predelu pojavljuju se neretko kile (her- nija, bruh), koje se pri kretanju i naporu povećavaju. A u izvesnim slučajevima mogu da dovedu do ukleštenja i hitne hirurške intervencije. Nisu retke stare osobe kod kojih se kila iznad pupka pojavljuje i do veličine jabuke. Ili iz preponskog kanala kod muškaraca kila pri naprezanju i kašlju lako sklizne. U mošnjice i pravi znatne teškoće pri kretanju. 

Nedovoljno kretanje, gojaznost i slabost trbušne muskulature imaju za posledicu i pojavu tzv. lenjosti creva. Te se takve osobe žale na uporan zatvor. Koji pojačava smetnje uzrokovane poremećajem varenja. Nije retka pojava i šuljeva u neposrednoj blizini čmara. Prilikom defekacije i naprezanja, šuljevi mogu da prsnu i da krvare. Kod takvih osoba na tvr- doj, spečehoj stolici se na površini nalazi svetlo- crvena krv. 

Jesu li stare žene rađale?

Kod starih žena koje su mnogo rađale i u mla- đim danima radile teške poslove. Redovno se javlja ispad materice i mokraćne bešike na otvor polnog organa. One se žale na osećaj težine u predelu polnog organa, na učestalo mokrenje i na upomu opstipaciju — zatvor. 

Kao što se vidi, tegobe od strane trbušnih organa su u toku starosti vrlo znatne. Postavlja se pitanje da li postoji mogućnost da se ove smetnje preventivnim načinom života i vežbanjem u mladosti preduprede. I da se spreči njihova pojava sa starenjem. 

Savremena medicina savetuje i preporučuje mladim Ijudima i ženama kako još u mlađim danima masovno upražnjavaju telesne vežbe i umereno bave.

Ijenje fiskulturom. Pešačenje, vožnja biciklom, pli- vanje, planinarenje, trčanje i lakši sportovi sa svoje strane pravilno deluju na dugo održavanje fizičke snage i tonusa celokupne muskulature. Na taj način će i trbušna muskulatura svojim normalnim tonusom da spreči pojavu kile, ispada polnih i drugih organa, a održavajući time dobru peristaltiku creva sprečiće i nastajanje zatvora sa starenjem.Čisti novac na svemu ovome.

Mnogi autori savetuju kako da se očuvaju zubi u starosti. Pored svakodnevne nege i pranja, izbe- gavanja suviše toplih i hladnih jela savetuje se, ko želi da sačuva svoje zube do kasne starosti, da mora još od detinjstva energično upotrebljavati za žva- kanje sirovu, žilavu i čvrstu hranu. Mnoge statistike pokazuju da civilizovani narodi imaju loše zube i da im oni relativno brzo propadaju, verovatno što uži- vaju suviše prerađenu hranu i bogatu u slatkišima. Međutim polucivilizovani narodi i Ijudi iz planin- skih krajeva i u dubokoj starosti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *