Kako sam hranom usporio starenje?

Kako sam uspio hranom usporiti starenje?

Detinjstvo obično karakteriše bezbrižnost. U to doba deca sakupljaju utiske iz spoljašnjeg sv eta, obogaćuju svoj duševni i mentalni život novim zapažanjima. Detinjstvo karakteriše neprekidno kre- tanje, kao i psihički i fizički razvoj. Za dete je od neprocenjive koristi da se u ovom životnom periodu razvija u porodici pod kontrolom roditelja. Dete se upoznaje sa školom, učenjem i drugirn ličnostima. Kako sam ja tako su i svi ostali.

Kako sam ovo uspio?

Mladićko doba počinje s pubertetom. U toku ovog perioda kod mladića ili devojke, polne žlezde preuzimaju svoju punu aktivnost i od dečaka i devojčice postaje mladić ili devojka sa svim karak- teristikama svoga pola. Za ovo doba, a naročito za pubertet, karakteristična je pojava bujnosti tempe- ramenta, česta je pojava nepromišljenih postupaka i nedostatak samokontrole. 

Mladići češće, devojke ređe u pubertetu poka- zuju u slabijoj ili većoj meri želju za isticanjem l’ičnosti, svojdh fiziičkih i inteloktualniih sposobnosti. Ukoliko društvo preko svojih škola, univerziteta i raznih sportskih organizacija pravilno prihvati omla- dinu, njoj će se pružiti mogućnost da se razvija u intelektualnom i fizičkom pogledu. Tako nastaju vrhunski sportisti, rekorderi ili obdareni đaei i stu- denti koji se uspešno spremaju za različite profesije. 

Text BoxU visoko civilizovanim zemljama manji deo omlaidine se ne razvija normalno i postoje odstupanja. Porodica, škola i sport, bar u početku nemaju uticaja na ove mladiće i devojke; postoji poremećaj u nji- hovom razvoju. U društvu se stvara pojam tedy- bojsa, tinejdžera, tapkaroša, siledžija, huligana itd. Takvi mladići i devojke predstavljaju socijalni pro- blem jer deluju negativno na svoju okolinu i često dolaze u sukob sa zakonom. 

Pubertet i starost

S prolaskom puberteta, postepeno dolazi do smirenja temperamenta kod tiih osoba, ispadi su prema okolini sve ređi i većina postaju dobri čla- novi društva, s razvijenim smislom za porodicu i društveni rad. 

Peniod zrelosti nastaje sa završetkom telesnog razvoja Ijudskog života i traje sve do pedesetih od- nosno šezdesetih godina. Ovo životno doba karakteriše maksimalna psihička i fizička aktivnost, povećana koncentracija i maksimalna radna sposobnost. U ovom periodu čovek najviše stvara i najviše je koristan za zajednicu. Kako sam ovo uspio i sad se pitam evo.

Sa šezdesetim godinama čovečijeg života poči- nju sve više da preovlađuju promene koje postepeno smanjuju našu aktivnost. Počinje starost. Ranije ili kasnije, čovek sve više uviđa da njegova životna aktivnost sve više slabi, a radna sposobnost se smanjuje. Pokreti pri radu i kretanju nisu više ona- ko sigurni. 

Poznato je da se svaki pokret može da izvede na nekoliko načina, i to: brzo, okretno, snažno i iz- držljivo. To su četiri telesne sposobnosti koje se sa starenjem brže ili sporije menjaju. Star čovek prvo gubi u brzini, pa onda u okretnosti; kada mi- šići počinju da slabe (atrofiraju), dolazi najzad do gubitka snage i izdržljivosti. Takve osobe se teško kreću, vuku noge, ruke im drhte, telo im je pogu- reno, kičma kriva. To su osobe koje je savladala starost. 

Zadatak savremene gerontologije i gerijatrije je da kod Ijudi što više produže period zrelosti, kada je psihička i fizička aktivnost najviše izražena i da se što više uspori starenje, a što duže održi vitalnost organizma. Starenje je individualan proces koji se odigrava u našem organizmu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *