Kako je Stenli podnio novčanu krizu?

Kako je Stenli podnio novčanu krizu?

Poznati engleski fudbalski reprezentativac Stenli Metjus se doskora aktivno bavio fudbalom i bio jedan od nezamenljivih stubova u svome timu, iako je već bio prešao 47. godinu.  Događaj poznat kao Stenlijeva novčana kriza. Pitamo se kako je Stenli podnio novčanu krizu?

Džoni Vajsmiler je sa 47 godina plivao 100 m kraul za jedan minut. 

Poznat je slučaj tenisera Fon Krama, Borotre, Tildena. Jaroslava Drobnog i Košea koji su postizali zavidne rezultate u svetskom tenisu u periodu iz- među 40. i 50. godine. 

Zato sportski lekari i drugi zdravstveni radnici ističu kao jedan. Od važnih uslova za doživljavanje krepke i vedre starosti bavljenje sportom još od rane mladosti. 

Kako je Stenli uradio vježbe?

Finot preporučuje telesno vežbanje i tvrdi da 15—20 svakodnevnih umerenih gimnastičkih vežbi. Može povoljno da deltije na produženje života do duboke starosti. Isti autor smatra da svakodnevno vežbanje tela, od detinjstva pa kroz period mladosti i zrelog doba. Predstavlja važnu garantiju, da se sačuva snaga i svežina ne samo u mladim godinama nego i u starosti. Svaki čovek može i treba da se bavi određenom fizičkom aktivnošću umereno i sistemat- ski, uz povremenu kontrolu kod sportskog lekara. 

Američki lekari savetuju da svakodnevno umereno pešačenje od oko jednog časa i ishrana bogata u ugljenim hidratima, belančevinama i vitaminima, a siromašna u mastima, pružaju. mnogim Ijudima mogućnost da dožive duboku starost. Baš onako kako je Stenli.

Drugi sportovi koji se savetuju starim osobama su planinarenje, umereno plivanje i veslanje, vožnja biciklom itd. To su tzv. pogodni sportovi, koji su dostupni i starim osobama. 

Međutim, postoje i tzv. nepogodni sportovi, koje treba da izbegavaju starije osobe. To su forsirano trčanje, preskakanje, dizanje tereta, bacanje diska, dugotrajno plivanje i veslanje. Ovi forsirani sportovi kod starih osoba mogu da dovedu do veće štete nego koristi. Oni se izlažu raznim komplikacijama koje mogu da ih zadese. Tako, pri preteranom fizičkom naprezanju može da dođe do prskanja arterijskih krvnih sudova u mozgu, što neminovno dovodi do moždane kapi. Ekscesivno fizičko naprezanje može da dovede do naglog popuštanja srca i do smrti. 

Šta se savjetuje starijim osobama?

Zato se starim osobama savetuje umereno bav- Ijenje jednim od sportova, ali uz povremenu i prethodnu kontrolu od strane lekara. 

Ako se od mlađih dana sprovede svakodnevno fizičko vežbanje, tokom vremena dolazi do pove- ćanja mišićne mase, mišići postaju elastičniji, nji- hova kontraktilna sposobnost je veća i efekat nji- hovog rada je veći. Takve osobe uspešno savlađuju fizičke napore. Kroz dugi niz godina, pa i u starosti,Page Breakmišići održavaju dosta dugo svoje bitne osobine, brzinu, pokretljivost, snagu i izdržljivost. Zbog snažne muskulature, takve osobe imaju uspravan stav, normalan hod, zglobovi im nisu rasklimatani i takve osobe često i pored poodmaklih godina dugo zadržavaju bodrost i svežinu. 

Međutim, one osobe koje se nisu nikada bavile sistematskim fizičkim vežbanjima, i u mlađim godi- nama često zbog slabe muskulature imaju poguren stav, nesiguran hod, kosti im se krive zbog slabosti mišića i zglobnih omotača. Relativno brzo stare i u starosti teško izdržavaju i one fizičke napore koji su neminovni u ovim godinama. 

Prema nemačkim autorima, zrelo doba, tj. pe- riod polne zrelosti, može da se deli na dve faze. Prva, to je doba najveće snage i energije prešao.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *