Kako se razvija biznis bolesti određenih profesija?

Kako se razvija biznis bolesti određenih profesija?

Od nje boluju osobe raznih ođgovomih profesija, kao što su političari, vojni rukovodioci, direktori, sudije, lekari, advokati itd. Velika odgovornost na poslu, uzbuđenja, sekiracije, neredovan život, nedostatak dovoljnog sna. Neuredna i neadekvatna ishrana, dovode do svakodnevne traumatizacije nervnog sistema. Što se odražava i na sitnim arterijama, koje brže ili sporije skleroziraju. Ovako izmenjeni krvni sudovi u toku »menadžerske bolesti« dovode do povišenog krvnog pritiska. Čisti biznis. Pročitat ćemo kako se razvija.

Neminovna posledica ove bolesti je znatno ubrzanje staračkih promena u organizmu i skraćenje života. 

Nemački autori na čelu sa O. Grafom sprovodili su anketu kod osoba različitih profesija, na odgovor- nim položajima iz oblasti ekonomike. Zdravstva, industrije, administracije, političkog i javnog života. Zapaženo je da te osobe žive za oko 3 godine kraće nego ostali građani. Oni najviše umiru između 50—60. godine, i to najčešće zbog oboljenja krvnih sudova srca, mozga, kao što su srčana ili mož- dana kap. 

Kako se razvija usporavanje starenja?

Zapažanja L. Dublina potvrđuju naše mi- šljenje da su one osobe koje su se u toku svoga života, od rane mladosti, pa i kasnije, bavile sportom, živele umereno, bez uživanja alkohola i pušenja, prosečno duže živele, jer je njihov organizam istre- niran, te ne sadrži suvišak masti koja oštećuje naro- čito srce i krvne sudove. Organi takvih osoba dobi- jaju optimalnu količinu kiseonika i hranljivih mate- rija. Kod njih sporo dolazi do sklerotičkih promena na krvnim sudovima i zato takve osobe sporo stare i duže žive. 

Dužina čovečijeg veka kroz istoriju 

Ako posmatramo čovekov razvoj kroz istoriju sveta, videćemo da se Ijudski vek neprestano produ- žavao i da u današnjim uslovima, u zemljama viso- kog standarda, on iznosi od 65 do 73 godine. 

Međutim, u prvim vekovima stvaranja istorije čovečanstva Ijudski vek je bio nesravnjeno kraći. U tom vremenu je preovladavala borba za opstanak, za goli život i za održavanje vrste. Pećinski čovek je živeo pod primitivnim uslovima, izložen raznim prirodnim nedaćama i napadima divljih životinja; teško je dolazio do hrane, jer je bio naoružan samo kamenim oružjem. I razumljivo je što je čovek toga doba imao kratak vek. 

Kako se odvija gvozdeno doba tokom sljedećih vijekova

Tokom sledećih vijekova čovek je s nastankom bronzanog i gvozdenog doba, kroz stari, srednji i naj- zad novi vek uspeo potpuno da osigura svoje mesto u prirodi; u svojoj borbi za opstanak počeo je da stvara svoju kulturu i civilizaciju, počeo je da živi organizovano i sve je bilo manje nepovoljnih uticaja koji su mogli da mu skraćuju život. I čovekov vek se kroz istoriju postepeno produžavao.

Ukoliko su životni uslovi bolji, ukoliko je životni standard na višem nivou, to Ijudi mogu u proseku da dožive dublju starost.može da doživi i starost od 80, 90 i 100 godina. Ljud- ski vek se stalno produžuje i sve je veći broj starih osoba u. svima civilizovanim zemljama. Stalnim po- boljšanjem socijalno-ekonomskih uslova, primenom tekovina savremene medicine, opštim poboljšanjem životnog standarda, Ijudima se pruža mogućnost da još znatno produže svoj vek i da dožive duboku sta- rost. Sve svetske statistike pokazuju da se granica prosečnog Ijudskog veka stalno pomera naviše, pre- ko 65 i 70 godina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *