Zanimljivosti ruta novca u civilizovanim zemljama

Zanimljivosti ruta novca u civilizovanim zemljama

U civilizovanim zemljama radna sposobnost za savlađivanje fizičkih napora naglo se smanjuje posle 45. godine. Usled fizičkih neaktivnosti kondi- cilja Ijudi u civilizovanim zemljama je slaba. Tako da takve osobe često nisu u stanju da savladaju razna fizička naprezanja u ratu ili na vojnim vežbama. Sasvim je drugačija situacija kod primitivnih naroda, koji ceo dan provode u prirodi. U borbi sa životi- njama ili prirodnim nedaćama zanimljivosti. Oni u svakodnevnoj borbi za život očvršćavaju svoj organizam i postaju sposobni za savlađivanje krajnje teških napora. Njihova telesna sposobnost (kondicija) održava se još ođ ranog detinjstva. 

Nastajanjem starosti radna sposobnost kod mno- gih osoba biva poremećena. Zbog promena na vital- nim organima, srcu, mozgu, plućima, krvnim sudovima, mišićima i kostima, stare osobe postaju sve manje sposobne za savlađivanje svakodnevnih fizič- kih napora, i kao posledica toga nastaje smanjenje radne aktivnosti u starosti. Ljudi sa starenjem sve više zapažaju da im se smanjuje radna sposobnost za obavljanje dotle sasvim jednostavnih fizičkih poslova. Lako se zamore, hod im vremenom postaje nesiguran, stav poguren, tako da posle izvesnog fi- ziokog rada osećaju neodoljivu potrebu da sednu i da se odmore. Velike zanimljivosti

Kako izvesti tjelesnu sposobnost mladosti pokreta?

Poznato je da svaki pokret može da se izvede na nekoliko načina. Pokret može da se izvede brzo, okretno, snažno i izdržljivo. To su osnovne telesne sposobnosti mladosti, koje se menjaju sa godinama. 

Prerna zapažanjima poznatih sportskih stručnja- ka, sportskih lekara, sportskih trenera, vidi se da sportisti, naročito lakoatletičari, dostižu vrhunac svoje aktivnosti između 20. i 30. godine. Tako su tr- kači na kratke i srednje staze najbrži i najokretniji u periodu između 20. i 30. godine. Sličan je slučaj kod mačevalaca, vežbača na spravama, fudbalera, boksera itd. 

Snaga se kod Ijudi duže održava i postiže svoj maksimum od 35. do 40. godine. U ovom životnom periodu okretnost i brzina počinju da se postepeno smanjuju, ali fizička snaga još dugo ostaje nedirnuta. Hrvači, dizači tegova, drvoseče, postižu svoju najveću aktivnost baš u ovom životnom periodu. 

Zanimljivosti fizičkih napora i brzine okretnosti kod čovjeka

Najduže se kod čoveka održava izdržljivost za savlađivanje fizičkih napora. Cesto čovek izgubi brzinu, okretnost, pa donekle i fizičku snagu, ali još dugi niz godina mnoge osobe sačuvaju izdržljivost. Cesto vidimo mršave osobe sa smanjenom mišićnom masom, kako po najvećem suncu pešače ili trče, a da kod takvih osoba ne zapažamo vidnije znake isorpljenosti. Sportske grane kao što su maraton, pešačenje i alpinizam često imaju svoje predstavnike u periodu između 40. i 50. godine. 

Poznat je slučaj našeg lakoatletičara, trkača na duge staze, Franje Mihalića koji je i pored toga što je već bio prešao 40 godina i dalje postizavao uspešne rezultate na raznim lakoatletskim takmičenjima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Treba spomenuti vrhunske sportiste koji su i pored poodmaklih godina uspevali da se dugo bave aktivno vrhunskim sportom. 

Američki bokser Rej Robinson Suger i Englez Metjus uspešno se bave »plemenitom veštinom« od- nosno fudbalom i postizali su uspešne rezultate u svetskom boksu, odnosno fudbalu i pored toga što su se približavali pedesetim godinama. Bivši svetski prvak u boksu Primo Kamera, i pored toga što je tako.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *