Trač emifezema pluća i starački emfizem

Trač emifezema pluća i starački emfizem

Postoji starački plućni emfizem — proširenje pluća na estradi zanimljivosti— koji im pravi velike teškoće. Naročito prilikom kretanja, jer dovodi do zamaranja. Gušenja, lupanja srca i hroničnog kašljanja. To su znaci staračke »sipnje« i trač. 

Bolesnici sa staračkim emfizemom imaju pro- mene i na grudnom košu. koji je maksimalno proširen. Tim bolesnicima je teško da izdahnu vazduh. Jer su njihova pluća puna vazduha i maksimalno proširena. Natključne jame su ispupčene. Međurebami prostori su prošireni, zglobovi između rebara i grudne kosti kao i kičmenog stuba starenjem sve više okoštavaju i postaju slabo pokretni. Što ima za posledicu, kako smarijenu elastičnost celog gudnog koša. Tako i otežane disajne pokrete, naročito izdisaje! Kod mnogih gojaznih starih osoba s emfize- mom postoji tzv. bačvasti grudni koš trač. 

Zbog ovih promena se smanjuje funkcionalna sposobnost pluća. Vitalni kapacitet, tj. sposobnost pluća da iz svojih plućnih mehurića. Pri maksimalnom izdisaju izbace potrebnu količinu vazduha smanjuje se. Merenjem vitalnog kapaciteta pomoću specijalnog aparata. Spirometra, vidi se da vitalni kapacitet sa starenjem opada.Kao i trač. Dok se u mladosti on penje do 35. godine, i dostiže vrednost od 4 do 5 litara. Posle 55. godine, s nastajanjem staračkog emfizema.

Trač velikih kapaciteta

Vitalni kapacitet počinje da se smanjuje i opada na vrednosti od oko 2 litra vazduha. U toku staračkog emfizema, usled smanjenja broja kapilara u plućima. Dolazi tokom vremena kod izvesnih osoba i do oboIjenja srca. Nastaje tzv. hronično pulmonalno srce. Te se kod ovih bolesnika javljaju i raznovrsne srčane tegobe. Takve osobe su modre, cijanotične u licu, na vrhovima nosa, ušiju i prstiju zbog smanjenja kiseo- nika i porasta ugljen-dioksida u krvi. Ove osobe se i pri lakom kretanju brzo zamaraju, dobijaju lupanje srca, nabrekle su im vene na vratu, kašlju, iskaš- 50 

Ijuju; tokom vremena se javljaju otoci na nogama i trbuhu. Kod tih osoba postoji vrlo teško stanje zbog srčane slabosti. 

Posmatranje velikog broja ljudi

Posmatranjem velikog broja starih Ijudi na In- ternom odeljenju Gradske bolnice u Beogradu u toku poslednjih 7 godina zapazili smo da su osobe preko 60 godina s izrazitim staračkim emfizemom imiale vitalni kapacitet između 2 i 3 litra. Međutim, sr- čane komplikacije su smanjivale vitalni kapacitet i ispod 2 litra vazduha, što je kod pacijenata u veli- kom broju slučajeva imalo fatalne posledice. Zapa- ženo je da jeemfizem4—5 puta češći kodmuškaraca nego kod žena, verovatno iz tog razloga što muškarci u toku života više bivaju izloženi raznim fizičkim, hemijskim ili biološkim faktorima, koji kod njih, kao i pušenje, znatno, češće i više dovode do ošte- ćenja pluća. 

Zapaženo je da deformiteti grudnog koša, kao što su spljošten asteniičan grudni koš, postojanje većih ili manjih deformiteta kičme u vidu grbe (gibusa) ili skolioze (bočne iskrivljenosti kičme) i iz- ražena okoštavanja rebarnih hrskavica, u znatnoj meri smanjuju vitalni kapacitet starih osoba. To povećava kod njih sklonost kako ka zapaljenju plu- ća, tako i prema raznim drugim oboljenjima disaj- nih organa, kao što su hronični bronhitis, bronhiek- tazije, apscesi, tuberkuloza itd. 

Sa navršenom sedamdesetom godinom kod muš- karaca i žena postoji već jasno izražen starački emfi- zem. Ove osobe imaju karakterističan izgled, lako se zamaraju, dobijaju lupanje srca pri kretanju, često kašlju i umereno iskašljavaju, imaju proširen, pone- kad bačvast grudni koš. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *