Smanjenje osjećaja za bol Europe i ljudi iz svijeta

Smanjenje osjećaja za bol Europe i ljudi iz svijeta

Smanjenje osjećaja za bol i dodir, kod izvesnih se javlja tremor, dirhtanje prstiju na šakama, poja- čano lučenje pljuvačke, ukočen izraz lica poput maske. Kod njih postoji i staračka nesanica. Stare osobe brzo i lako zaspe, ali se pred zoru bude i više ne mogu da zaspe. 

U toku starosti često dolazi do promena u raspoloženju. Stare osobe mogu da postanu melanholične; postoji depresivno raspoloženje, pošto takve osobe s nastupanjem starosti i iznemoglosti ne vide nika- kav životni cilj i jedini izlaz za njih u nastaloj situ- aciji je povlačenje u sebe od ostalog sveta. U retkim slučajevima kada je depresija dostigla vrhunac izvesne osobe pomišljaju i na samoubistvo — suicid. One su često zlovoljne, prgave i praskave. 

Prema izlaganju Naschera, starost je fiziolo- ško stanje kao i detinjstvo. Kako je već ranije više puta naglašeno, uzrok starenja naučno još nije pot- puno utvrđen. Starost je posledica najverovatnije neke unutamje intoksikacije organizma, i ona je karakterisana opadanjem specifične životne energije, gubljenjem vitalnosti. 

Smanjenje osjećaja prilikom staračkih promjena organa i čula

U toku ovih staračkih promena, kao i na drugirn organima, odigravaju se karakteristične promene i na čulima. 

Kod mnogih starih osoba je česta pojava tzv. staračke nagluvosti, koja je utoliko izraženija, uko- liko je dotična osoba starija. Naročito je teško tak- vim osobama da razaznaju visoke tonove, kao i šapu- tanje. Nastaje otoskleroza, skleroza bubne opne, često zujanje i bubnjanje u ušima. 

Kod starih osoba tokom vremena se javljaju promene i na očima, koje zbog gubitka potkožnog masnog tkiva lica i zbog naboranosti kože čela i očnih kapaka postaju upale i slabijeg sjaja. Stare osobe to- kom vremena sve slabije vide kako bliske tako i uda- Ijene predmete, zbog smanjene elastičnosti očnog 60 

sočiva i zbog promena na samoj očnoj jabučici. Starci se žale da im oči često suze, naročito pri promenje- nim atmosferskim uslovima. Suze ne mogu normafno da otiču kroz sužene suzne kanale i kao posledica toga se javlja pojačano suženje. Degenerativne pro- mene u samom sočivu dovode do zamućenja sočiva — senilna katarakta, koja jako smanjuje vid. To se otklanja operacijom. 

Culo mirisa isto tako nije pošteđeno od promena u toku starenja. Pored toga što nos kod mnogih sta- rih osoba tokom vremena promeni svoj oblik, te kod starih osoba znatno menja izgled lica, postoje u toku starenja i promene na sluzokoži’ nosa, koja atrofiše, postaje stanjena; nosne žlezde luče manje sluzi, a nervni završeci u nosnoj sluzokoži tokom vremena postaju sve manje sposobni da primaju mirise iz spoljašnje sredine, tako da se stare osobe često žale da ne mogu da razlikuju razne prijatne ili manje prijatne mirise. 

Sluzokoža jezika i telašca

Slične promene postoje i na sluzokoži jezika. Telašca i nervni završeci koji se nalaze u sluzokoži na korenu jezika, pomoću kojih se dobijaju utisci o ukusu, atrofišu tako da stare osobe teže razlikuju razne ukuse, slatko, slano, kiselo i gorko; gube osećaj za tačno razlikovanje toplog i hladnog. 

Iz istog razloga dolazi kod žena u klimakteri- jumu i kasnije do smanjenja i gašenja seksualne ak- tivnosti, a polni organi se smanjuju — atrofiraju. U ovom periodu kod mnogih žena se javlja tzv. staračka gojaznost, usled nakupljanja masnih naslaga u sedal- nom predelu, na trbuhu i grudnom košu. 

Kod žena je klimakterijum jasno određen. Po- činje oko 45. godine i završava se posle nekoliko godina, oko 48, potpunim gašenjem funkcije jajnika. 

Kod muškaraca je stanje nešto drugačije. Gašenje polne aktivnosti počinje znatno kasnije, posle 50. godine, a aktivnost polnih žlezda kod muškaraca se mnogo sporije smanjuje. Promene na muškim polnim žlezdama — testisima — izazivaju čitav niz fizičkih i psihičkih promena kod dotičnih osoba. Zbog smanjenja — atrofije — testisa dolazi do opa- danja aktivnosti muških polnih žlezda. One su sve manje sposobne da stvaraju žive oplodne ćelije — spermatozoide, mada nisu retki slučajevi muškaraca koji su i posle 70. godine postali očevi.Smanjenje osjećaja za polne aktivnosti tada počinje. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *