Izlaganje ishrane starenju fiskulturnog vazduha

Izlaganje ishrane starenju fiskulturnog vazduha

Izlaganje ishrane i hrane kože blagotvornom uticaju sunčevih zrakova, vazduha.Bavljenje fiskulturom, naročito pod vedrim nebom, kupanje u tekućoj vodi, umerena masaža kože. Sve to povoljno deluje na pravilnu cirkulaciju krvi u koži. Koža postaje meka, elastična, njene ćelije se lako obnavljaju. I ako se sa ovim režimom produži tokom celoga života, koža će u dubokoj starosti imati dosta mladalački izgled. 

Izlaganje ishrane promjenama na koži

Pored izraženih promena na koži, u toku starenja se ođigravaju vidljivi procesi i na mišićima i na koštano-zglobnom sistemiu. Mišići tokom vremena gube sve više svoju sposobnost da se skupljaju — sposobnost kontraktiliteta — postaju sve manje elastični, gube snagu. Mišićna vlakna sa starenjem se smanjuju i istanjuju. atrofiraju. To smanjuje aktivnost mišića. Zbog tih promena, stare osobe. Gube snagu, brzinu i izdržljivost. 

Prema ispitivanjima L. Bineta, vidi se da je snaga mišića kod starih osoba. Od 71 do 85. godine dva ili više puta manja nego kod mlađih osoba. Usled nakupljanja u miišićima raznih štetnih materija, mišići starijih ijudi se brže zamaraju. Zapaženo je da se osobe preko 55 godina pri dužem kretanju. I fizičkom radu počinju sve više da zamaraju. Za njih je karakteristično da im svaki fizički napor predstavlja teškoću. I da se taj napor, sa godinama sve teže savlađuje. Posao koji se u mladosti lako savladavao, sa starenjem. Se zbog sve izraženije mišićne slabosti sve teže svršava. Uzrok brzom zamoru mišića leži u metaboličkim. I biohemijskim izmenjenim odnosima u mišiću. 

Pored promena u mišićima u toku starenja se odigravaju promene. I na kostima i zglobovima. Kosti postaju krte, neelastične. Koštana masa je često razređena, osteoporotična. Naročito na kičmenim pršljenovima. Dugim kostima i na karličnoj kosti. Pored promena na kostima, i zglobne hrskavice se stanjuju.

Pošto su zglobne hrškavice postale istanjene, suve i bez dovoljno vode i masti, kod starih osoba se javljaju često bolovi u zglobovima, naročito kad treba da se pođe; posle izvesnog broja koraka, kada se zglobovi razgibaju, bolovi postepeno prolaze. Od zglobova su najčešće bolni zglobovi kolena i kuka. Gašenje aktivnosti polnih žlezda, naročito kod žena, jeste jedan od glavnih uzroka promenama na ko- stima i zglobovima. Kako treba da se ispravi izlaganje ishrane

Česti prelomi

Kod starih osoba su česti prelomi, naročito ruku i nogu pri padu ili nekom snažnijem pokretu. Posle preloma kosti starih osoba pokazuju znatno uspo- rene reparativne procese koštanog tkiva, tako da prelomljena kost vrlo sporo zarašćuje, naročito u doba posle sedamdesete godine. Ovi prelomi kostiju kod starih osoba su katkad i uzrok smrtnom zavr- šetku, jer se dugotrajno ležanje u gipsu često kom- plikuje zapaljenjem pluća. 

Zapaženo je da kosti postaju atrofične, porozne, krte i lako lomljive kod onih starih osoba, koje u mladosti nisu .imale prilike za fizičkim naporima. Poznato je da naročito u mladosti i u zrelom dobu, na razvoj kostiju, kao i na razvoj mišića povoljno utiče fizički rad. Nošenje tereta, pritisak i istezanje, kako kostiju tako i mišića, u radu izazivaju življu cinkulaciju krvi u ovim organima, i kosti, kao i mi- šići, dobiju veću masu, te postaju otporni, elastični ne samo u mladosti nego i u starosti. I zato kod sta- rih osoba koje su se u mladosti bavile fiskulturom ili fizičkim radom — retko se dešavaju koštani de- fekti i prelomi. 

Zadatak je savremene medicine da još u mla- dosti i u zrelo doba razvije kod mladih Ijudi i žena želju za sistematskim bavljenjem fiskulturom, trča- njem, planinarstvom, plivanjem i drugim sportovima. Poznat je blagotvoran uticaj ne samo sporta nego i vazduha, sunca i vode na pravilan razvoj mišićnog i koštano-zglobnog sistema, koji se

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *